Kolejka linowa na Teide wznowi działanie w tym tygodniu

W ubiegłą środę 15. marca 2017 r. miała miejsce awaria kolejki linowej, która zakończyła się pomyślną ewakuacją wszystkich pasażerów, zarówno z kabin, jak i z górnej stacji kolejki.

To, co powinno było być zwykłym zatrzymaniem kontrolnym, podczas którego system redukuje prędkość w celu sprawdzenia ewentualnych anomalii w parametrach i przywraca ruch kolejki linowej w kilka sekund nie powodując nawet żadnego opóźnienia na trasie, okazało się zatrzymaniem awaryjnym. Hamulec bezpieczeństwa został aktywowany blokując instalację. Choć tego rodzaju systemy spełniają wszystkie normy i wytyczne, jego konfiguracja została dopasowania tak, aby uniknąć uruchomienia hamulca bezpieczeństwa w normalnych warunkach jazdy kolejki.

Konfiguracja systemu hamulcowego spełnia parametry przewidziane przepisami ustawy o transporcie linowym. Producent kolejki, który ją serwisuje, przeprowadza jego inspekcję i przegląd co roku. System posiada ponadto stały monitoring, który wykrywa wszelkie anomalie w trakcie działania kolejki.

Wszystkie wnioski i decyzje techniczne, które zostaną podjęte, zostaną przekazane do oceny właściwym władzom ds. transportu linowego.

Po zakończeniu rekonfiguracji i po zatwierdzeniu prawidłowego działania systemu, Kolejka linowa na Teide zostanie ponownie otwarta w najbliższych dniach.

Kolejka linowa na Teide pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim ewakuowanym Klientom za okazanie zrozumienia, ekipie ratowniczej za wysiłek włożony w bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji oraz sprawną obsługę Klientów, jak również wszystkim osobom, instytucjom i środkom masowego przekazu za okazane wsparcie.

KATEGORIE: Kolejka linowa na Teide Udostępnij