Kolejka linowa na Teide poprawia wynik w badaniu satysfakcji klienta

W minionym styczniu 2017 roku zebrano dane z piątej edycji Badania Satysfakcji Klientów Kolejki linowej na Teide, w ramach którego przeprowadzono 420 wywiadów.

Badanie Satysfakcji Klientów Kolejki linowej na Teide

Raport ze wspomnianego badania wskazuje na wyraźny wzrost poziomu satysfakcji Klientów: wskaźnik ogólnego zadowolenia osiąga punktację 8,94, w porównaniu do oceny 8,45 odnotowanej latem 2016 roku (8,22 w sierpniu i 8,71 we wrześniu). Wynik bieżącej edycji przekracza nawet najlepszy do tej pory wynik, zarejestrowany w lutym 2012 roku (8,73).

Najlepiej oceniane aspekty usług to łatwość zakupu biletu Online Ticket, stan utrzymania szlaków i punktów widokowych, czystość i konserwacja obiektów kolejki, obsługa klienta przez personel oraz czas oczekiwania.

Aspekty, które odnotowały największy wzrost zadowolenia klientów względem letniej edycji badania mają związek z ostatnimi inwestycjami w infrastrukturę i ulepszenia techniczne, które przeprowadzono w Kolejce linowej na Teide. I tak użytkownicy szczególnie dobrze oceniają skrócony czas oczekiwania, poczekalnię, parking oraz informację w okienku kasowym.

We wrześniu, po wdrożeniu i dopracowaniu nowego systemu sprzedaży biletów z rezerwacją godziny wejścia na pokład kabiny oraz remoncie instalacji dolnej stacji kolejki, zauważono już znaczącą poprawę poziomu satysfakcji w stosunku do sierpniowych wyników. W aktualnej, styczniowej edycji nadal rośnie poziom zadowolenia z krótkiego czasu oczekiwania.

Znaczący jest spadek ilości wzmianek w związku z czasem oczekiwania: z 50% wzmianek w sierpniu 2016 roku do jedynych 5% w bieżącej edycji. Zmniejszyła się również liczba skarg związanych z parkingiem, ogólnie pojętą informacją czy zatłoczeniem i nie odnotowano w ogóle wzmianek odnośnie do takich kwestii jak zarządzanie kolejkami, nieprzestrzeganie przedziałów czasowych przypisanych biletom Online Ticket czy brak cienia. Badanie przeprowadziła firma Servicios Avanzados de Opinión.

5. edycja Badania Satysfakcji Klienta

KATEGORIE: Kolejka linowa na Teide Udostępnij