Warunki handlowe

WARUNKI ZAKUPU ONLINE

I. WŁAŚCICIEL PORTALU

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (zwana dalej Kolejką linową na Teide lub TELEFÉRICO DEL TEIDE), hiszpańska spółka o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38002, wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com (zwanej dalej Portalem), którą udostępnia Użytkownikom Internetu w celu zarówno dostarczania informacji o produktach i ofertach Kolejki linowej, jak i umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży różnych biletów za pośrednictwem Portalu.

Obsługa Klienta: info@telefericoteide.com.

II. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze warunki zakupu online otwarcie regulują stosunki pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a Użytkownikami zamawiającymi świadczenie usług lub produkty oferowane za pośrednictwem Portalu.

Niniejsze warunki zakupu zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawy nr 7/1998 o ogólnych warunkach umowy, dekretu królewskiego nr 1906/1999 regulującego zamówienia składane drogą telefoniczną lub elektroniczną na warunkach ogólnych określonych w artykule 5.3 hiszpańskiej ustawy nr 7/1998, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników oraz prawodawstwa uzupełniającego, hiszpańskiej ustawy nr 7/1996 o handlu detalicznym, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 14/1996 regulującego podpis elektroniczny oraz pozostałymi mającymi zastosowanie przepisami prawa hiszpańskiego.

Niniejszy dokument jest stale dostępny w dziale Zakupy online na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE do pobrania i zapisania przez Użytkownika.

Przed dokonaniem zakupu online należy wyrazić zgodę, w formularzu udostępnionym na naszej stronie internetowej, na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Teleférico del Pico de Teide, S.A.

  1. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsze warunki zakupu online regulują ogólne warunki świadczenia usług oferowanych przez TELEFÉRICO DEL TEIDE za pośrednictwem strony www.volcanoteide.com. Świadczone aktualnie usługi stanowiące przedmiot umowy pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a Użytkownikami odnoszą się do sprzedaży niektórych rodzajów biletów Kolejki Linowej na Teide i Schroniska Altavista oraz różnych wycieczek oferowanych Użytkownikom przez TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również, w stosownych przypadkach, innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Produkty i usługi oferowane przez TELEFÉRICO DEL TEIDE mogą zostać zamówione przez Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przez Użytkowników zamieszkałych w krajach nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Usługa sprzedaży biletów TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również jakichkolwiek innych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu ma charakter handlowy, a zawierające podatek ceny poszczególnych produktów widnieją zawsze na stronie internetowej.

Dostęp do informacji zawartych w Portalu jest bezpłatny.

Użytkownik oświadcza, że informacje zamieszczone w Portalu, ogólne informacje o katalogu usług i pozostałych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, a także ogólne warunki zakupu online i zmian w umowie są dostateczne i wystarczające, aby wykluczyć pomyłkę podczas udzielania zgody na jej zawarcie.

1.1. Procedura

Aby przystąpić do korzystania z różnych usług handlowych oferowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji pojawiających się na ekranie w trakcie procesu zakupowego, podając w tym celu dane wymagane w zawartych w Portalu formularzach, co jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ogólnych warunków zakupu online. Użytkownik oświadcza tym samym, że przyjął do wiadomości i akceptuje powyższą procedurę jako konieczną, aby uzyskać dostęp do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Użytkownik sformalizuje zakup wypełniając formularze przewidziane na wszystkich etapach procesu zakupowego, dopełniając obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak „Karta kredytowa” lub system „Paypal”, a następnie zatwierdzając elektroniczną transmisję danych.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online stają się częścią umowy w momencie wypełnienia formularzy i przesłania danych wprowadzonych w procesie zakupu, równoznacznego z wyrażeniem przez Użytkownika wyraźnej zgody.

Korzystanie z którejkolwiek z usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją ze strony Użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków użytkowania Portalu, jak również ogólnych warunków zakupu online, a w stosownym przypadku szczególnych warunków handlowych udostępnionych Użytkownikowi przed dokonaniem zakupu, które regulują zakup biletów oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

1.2. Dokumentacja i język

Niniejsze ogólne warunki zakupu online są stale dostępne do pobrania i zapisania przez Użytkownika podczas dokonywania zakupu przez Internet na stronie internetowej TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Po zakończeniu procesu zakupowego Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną rachunek uproszczony za zakupiony produkt (bilet lub bon) z kodem kreskowym upoważniającym do wymiany na bilet na miejscu i/lub uzyskania dostępu do zarezerwowanej atrakcji.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych prawnie w artykule 103, litera L, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity hiszpańskiej ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników (TRLGDCU) oraz prawodawstwa uzupełniającego, którego treść cytujemy poniżej: „Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów, których przedmiotem jest: Świadczenie usług zakwaterowania na cele inne niż mieszkaniowe, transport dóbr, wynajem pojazdów, żywienie lub usługi związane z aktywnością rekreacyjną, jeśli umowa przewiduje konkretny termin lub okres wykonania usługi.”

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź w celu złożenia reklamacji lub skorzystania ze swoich praw Użytkownik może wysłać wiadomość na adres volcano@volcanolife.com  

Polityka zmian

Zmiany w dokonanych zamówieniach podlegają następującym zasadom:

Kolejka linowa na Teide

Bilety na kolejkę linową zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli nie zostały wykorzystane w okienku kasowym. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian daty.

Czas przebywania na stacji górnej jest ograniczony do jednej godziny. Osoby posiadające zezwolenie na wejście na krater mogą wydłużyć ten czas do momentu zakończenia atrakcji, przy czym ostatni zjazd odbywa się o godz. 16:50. W lipcu, sierpniu i wrześniu ostatni zjazd jest o godz. 18:50, a w październiku, aż do momentu zmiany czasu na zimowy, ostatni zjazd odbywa się o godzinie 17:50.

Zabrania się wspinaczki osobom cierpiącym na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, kobietom w ciąży oraz dzieciom poniżej 3. roku życia przez wzgląd na ryzyko, jakie duża wysokość stanowi dla ich zdrowia.

Partnerzy rezerwujący bilety na kolejkę linową mogą zmienić datę i godzinę rezerwacji dokonanych i niewykorzystanych bez żadnych opłat do 30 minut przed czasem wybranym podczas pierwotnej rezerwacji.

Żadne opłaty nie będą pobierane za wnioski o anulowanie rezerwacji w wyniku zamknięcia Kolejki linowej z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. W przypadku rezerwacji dokonanych i niewykorzystanych Teleférico del Teide pobierze opłatę za anulację w wysokości 6 euro od osoby za bilet w obie strony i 3 euro od osoby za bilet w jedną stronę.

Jako że działanie kolejki linowej zależy od zmieniającej się pogody (prędkości wiatru, temperatury itp.), szacowany czas wejścia na pokład może czasem ulec opóźnieniu. W przypadku opóźnienia o co najmniej 90 minut w stosunku do zamówionego czasu wejścia na pokład w wyniku zamknięcia obiektów z przyczyn pogodowych lub technicznych, będzie można bezpłatnie zażądać zwrotu pełnej kwoty, pod warunkiem że bilety nie zostały wykorzystane.

Wycieczka z przewodnikiem do punktu widokowego Mirador de Pico Viejo z Kolejką linową

W przypadku zamknięcia dróg na Teide z powodu niekorzystnych warunków pogodowych atrakcja zostanie przełożona lub odwołana.

W przypadku gdyby ze względów bezpieczeństwa nie można było skorzystać z kolejki linowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z przyczyn technicznych, bądź gdyby szlak z La Rambleta na punkt widokowy Mirador de Pico Viejo był zamknięty z powodu opadów śniegu lub oblodzenia, będzie można wybrać spomiędzy poniższych 3 opcji:

  • Zmienić datę atrakcji
  • Przejść alternatywną trasą po Roques de García i zmienić datę biletu na Kolejkę linową
  • Przejść alternatywną trasą po Roques de García i zawnioskować o zwrot kwoty za bilet na Kolejkę linową

Należy mieć na uwadze, że gdyby w połowie szlaku wystąpiły warunki pogodowe niekorzystne dla kontynuowania atrakcji, przewodnik - znawca tej górskiej trasy - zdecyduje, czy atrakcja będzie kontynuowana, czy zostanie odwołana.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty wycieczki z przewodnikiem do punktu widokowego Mirador de Pico Viejo z Kolejką linową lub jej anulowania, otrzymując całkowity zwrot poniesionych kosztów, przed godziną 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby.

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji atrakcji należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Datę można zmienić maksymalnie trzykrotnie.

Teide Tour z Kolejką linową

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Teide Tour z Kolejką linową, koszt biletu na wjazd i zjazd kolejką linową zostanie zwrócony przyjezdnym w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko, a lokalnym mieszkańcom w wysokości 13,50 euro za osobę dorosłą i 9,50 euro za dziecko. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Jako że ta atrakcja obejmuje transport, zmiany i anulacje pociągające za sobą całkowity zwrot poniesionych kosztów dozwolone są do godz. 15:00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin atrakcji. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby.

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji atrakcji należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Datę można zmienić maksymalnie trzykrotnie.

Teide Tour z Obserwatorium

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią zwiedzanie Obserwatorium na Teide, przyjezdni otrzymają zwrot 21 €, a lokalni mieszkańcy 12,60 €. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Kolejka linowa o zmierzchu

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Kolejka linowa o zmierzchu, zwrócony zostanie całkowity koszt atrakcji. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Sunset & Stars

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Sunset & Stars, zachód słońca będzie podziwiany z punktu widokowego Mirador de Chío lub z Los Roques de García, a przyjezdnym zostanie zwrócony koszt biletu na wjazd i zjazd kolejką linową w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

W przypadku gdy zarezerwowana zostanie atrakcja bez transportu, a kolejka linowa nie będzie kursować w dniu wizyty, Klient będzie musiał dotrzeć do alternatywnego miejsca we własnym zakresie.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 35 euro od osoby dla Sunset & Stars z kolacją i 15 euro od osoby dla Sunset & Stars bez kolacji. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Astronomic Tour

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji w całości, jej całkowity koszt zostanie zwrócony. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią wizytę w Obserwatorium na Teide, zwrócony zostanie koszt biletu wstępu do Obserwatorium. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa zamówionej wizyty może ulec zmianie. Jeżeli warunki pogodowe utrudnią obserwację astronomiczną, przeprowadzona zostanie atrakcja obejmująca planetarium. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Wizyta z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide

Jeżeli wstęp do Obserwatorium na Teide będzie niemożliwy z przyczyn technicznych lub z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, uiszczony koszt atrakcji zostanie zwrócony. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa wizyty może ulec zmianie. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Obserwacja astronomiczna

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację astronomiczną, uiszczony koszt atrakcji zostanie zwrócony. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Schronisko Altavista

Zmian w rezerwacjach Schroniska Altavista może dokonać wyłącznie telefonicznie osoba, która dokonała zakupu i do siedmiu dni przed datą noclegu, przy czym cena pozostaje niezmienna.

Po upływie tego okresu zmiany w rezerwacji nie będą możliwe. Zmiana w rezerwacji w żadnym wypadku nie pociąga za sobą zwrotu uiszczonej kwoty.

Maksymalna dozwolona liczba zmian to trzy.

Niewykorzystanie rezerwacji w zamówionym dniu i przedziale czasowym jest równoznaczne z utratą praw przez Użytkownika.

W przypadku zakupów łączonych, obejmujących Kolejkę linową + Schronisko, za wnioski o anulowanie rezerwacji Schroniska z powodu zamknięcia szlaku nr 11 do punktu widokowego Mirador de la Fortaleza nie będą pobierane żadne opłaty, a poniesiony koszt rezerwacji zostanie zwrócony. W przypadku gdyby obiekty Kolejki linowej były nieczynne, zwrócony zostanie wyłącznie koszt biletu na Kolejkę linową, a zejście odbędzie się pieszo.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Wędrówka górska

W przypadku wędrówki górskiej, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie alternatywna wędrówka, a koszt biletu na kolejkę linową zostanie zwrócony. Partnerom zwrócona zostanie kwota netto.

Jako że atrakcje Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową i Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP obejmują zezwolenie na dostęp na krater, po potwierdzeniu rezerwacji nie przyjmujemy zmian ani anulacji. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego Teide.

Atrakcje specjalne

Istnieje możliwość dokonania zmiany daty lub anulacji bezpłatnie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu atrakcji wiąże się z opłatą w wysokości 6 euro od osoby. 

Zmiany daty zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli rezerwacja nie została wykorzystana. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Można dokonać do 3 zmian.

Warunki dla grup

Atrakcje wymagają rezerwacji dla minimum 20 osób lub jej równowartości. W przypadku Wędrówki na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową dla grup, minimalna liczba uczestników w grupie to 18.

Rezerwacje dla grup wymagają potwierdzenia.

W przypadku anulowania przez Klienta rezerwacji grupowej pobrane zostaną następujące opłaty, z wyjątkiem rezerwacji Schroniska Altavista oraz Wędrówki na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową, które nie podlegają zmianom:

  • Mniej niż 15 dni wcześniej: 50% ceny
  • Mniej niż 7 dni wcześniej: 100% ceny

Pozostałe:

Pozostałe atrakcje nie podlegają zmianom ani zwrotowi. 

Jeżeli w trakcie korzystania z naszych atrakcji użytkownik ulegnie wypadkowi lub zachoruje, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Rezerwując atrakcje obejmujące wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide, Klient oświadcza, że zna i akceptuje regulujący tę wizytę regulamin Obserwatorium na Teide, który jest dostępny zarówno w Internecie, przed dokonaniem rezerwacji, jak i na potwierdzeniu zakupu, który Klient otrzymuje po jej dokonaniu.

W przypadku braku środków na karcie kredytowej przed skorzystaniem z zamówionej usługi lub odrzucenia płatności za daną usługę, rezerwacja zostanie anulowana, w następstwie czego naliczona zostanie opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku skorzystania ze specjalnych ulg niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi (Kolejka linowa na Teide: lokalni mieszkańcy i dzieci do lat 14; Wycieczki oferowane przez Volcano Teide: dorośli powyżej 65 roku życia lub seniorzy, dzieci do lat 14 i lokalni mieszkańcy; Schronisko Altavista: członkowie związku alpinizmu). Jeśli nie jest możliwe udowodnienie statusu upoważniającego do zniżki, należy uiścić różnicę w kasie lub wskazanym miejscu, aby uzyskać dostęp do zamówionej usługi.

W przypadku zakupu któregokolwiek z pozostałych oferowanych za pośrednictwem portalu produktów i/lub usług innych niż bilety, Użytkownik również otrzyma drogą elektroniczną rachunek uproszczony (bilet lub bon). Równocześnie przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany na stronach internetowych o szczególnych warunkach handlowych dotyczących wspomnianych produktów lub usług.

Wystawienie rachunku uproszczonego (biletu lub bonu) jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących wydawania dokumentu zastępczego za fakturę, zgodnie z dekretem królewskim nr 1073/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmieniającym m. in. rozporządzenie regulujące obowiązki wystawiania faktur, zatwierdzone dekretem królewskim nr 1619/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online zostały sporządzone w języku hiszpańskim i przetłumaczone na język polski.

Wykorzystanie kodów promocyjnych na stronie

Wraz z bonem za zakup atrakcji Użytkownicy strony mogą otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w przyszłości przy zakupie oferowanych na stronie produktów.

Kody promocyjne, które Użytkownik otrzyma wraz z bonem za zakup atrakcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu w przyszłości tej atrakcji z katalogu, na którą został wystawiony kod; również na ponowny zakup tej samej atrakcji, za której rezerwację Użytkownik otrzymał kod promocyjny, o ile jej uprzednio nie anulował.

1.3. Środki techniczne

Portal powinien zapewnić Użytkownikom wszelkie środki techniczne niezbędne do wykrycia i sprostowania błędów podczas wprowadzania przez nich swoich danych w różnych formularzach wyświetlanych na ekranie w trakcie procesu zakupowego.

1.4. Zmiana ogólnych warunków zakupu online

TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków zakupu online lub mających zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnych warunków zamówienia, jak również wszelkich innych mających zastosowanie warunków ogólnych lub szczególnych, regulaminów użytkowania lub ogłoszeń. Obowiązek powiadomienia Użytkowników zostanie spełniony poprzez zmodyfikowanie ogólnych warunków handlowych zamieszczonych na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Przed zamówieniem produktów lub usług można w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu online lub mającymi zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnymi warunkami zamówienia. TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie równocześnie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w prezentacji, ustawieniach i lokalizacji strony internetowej, a także w jej zawartości i warunkach jej użytkowania.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników w niniejszej witrynie, a także wszelkie inne dane powstałe w późniejszym okresie w wyniku relacji pomiędzy Użytkownikami a Kolejką Linową na Teide zostaną umieszczone w plikach, za które odpowiedzialność ponosi Teleférico del Pico de Teide, S.A., z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife przy ulicy Calle San Francisco 5, 4º, kod pocztowy 38301. Dane będą przetwarzane w celu rozwijania, podtrzymywania i monitorowania relacji Użytkowników z Teleférico del Pico de Teide, S.A., a w szczególności do sformalizowania zakupu biletów lub innych produktów, a także do zarządzania skierowanymi do nas przez Użytkowników wnioskami i do przechowywania komunikacji w celu ulepszenia naszych usług oraz w celach statystycznych.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA KONIECZNA JEST ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

W tym celu skontaktujemy się z ojcem, matką lub opiekunem z prośbą o potwierdzenie statusu prawnego oraz udzielenie zgody, po czym przyjmiemy wniosek.

Aby skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przeniesienia danych i ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów strony mogą dobrowolnie uznać właściwość sądów w miejscu zameldowania Użytkownika, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Ponadto, w myśl zasad Kodeksu Etyki stowarzyszenia Confianza Online, którego podmiot jest członkiem, w przypadku sporów dotyczących zakupu i reklamy online, ochrony danych oraz ochrony nieletnich, Użytkownik może skorzystać z systemu pozasądowego rozstrzygania sporów Confianza Online (www.confianzaonline.es).