Warunki handlowe

WARUNKI ZAKUPU ONLINE

I. WŁAŚCICIEL PORTALU

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (zwana dalej Kolejką linową na Teide lub TELEFÉRICO DEL TEIDE), hiszpańska spółka o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38002. Wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com (zwanej dalej Portalem).

Obsługa Klienta: info@volcanoteide.com

II. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze warunki zakupu online otwarcie regulują stosunki pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a konsumentami zamawiającymi świadczenie usług lub produkty oferowane za pośrednictwem Portalu.

Niniejsze warunki zakupu zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawy nr 7/1998 o ogólnych warunkach handlowych, dekretu królewskiego nr 1906/1999 regulującego zamówienia składane drogą telefoniczną lub elektroniczną na warunkach ogólnych określonych w artykule 5.3 hiszpańskiej ustawy nr 7/1998, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników oraz prawodawstwa uzupełniającego, hiszpańskiej ustawy nr 7/1996 o handlu detalicznym (zmienionej postanowieniem końcowym 2.2 ustawy nr 3/2014 z dnia 27 marca 2014 roku; sygn. BOE-A-2014-3329), ustawy nr 6/2020 z dnia 11 listopada 2020 roku regulującej niektóre aspekty zaufanych usług elektronicznych i opublikowanej w hiszpańskim dzienniku urzędowym (BOE) 12 listopada 2020 roku oraz pozostałymi mającymi zastosowanie przepisami prawa hiszpańskiego.

Niniejszy dokument jest stale dostępny w dziale Zakupy online na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE do pobrania i zapisania przez Użytkownika.

Przed dokonaniem zakupu online należy wyrazić zgodę, w formularzu udostępnionym na naszej stronie internetowej, na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Teleférico del Pico de Teide, S.A.

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsze warunki zakupu online regulują ogólne warunki świadczenia usług oferowanych przez TELEFÉRICO DEL TEIDE za pośrednictwem strony www.volcanoteide.com. Świadczone aktualnie usługi stanowiące przedmiot umowy pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a konsumentami odnoszą się do sprzedaży niektórych rodzajów biletów Kolejki Linowej na Teide oraz różnych wycieczek oferowanych użytkownikom przez TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również, w stosownych przypadkach, innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Produkty i usługi oferowane przez TELEFÉRICO DEL TEIDE mogą zostać zamówione przez konsumentów zamieszkałych w Hiszpanii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przez konsumentów zamieszkałych w krajach nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Usługa sprzedaży biletów TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również jakichkolwiek innych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu ma charakter handlowy, a zawierające podatek ceny poszczególnych produktów widnieją zawsze na stronie internetowej.

Dostęp do informacji zawartych w Portalu jest bezpłatny.

Konsument oświadcza, że informacje zamieszczone w Portalu, ogólne informacje o katalogu usług i pozostałych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, a także ogólne warunki zakupu online i zmian w umowie są dostateczne i wystarczające, aby wykluczyć pomyłkę podczas udzielania zgody na jej zawarcie.

1.1. Procedura

Aby przystąpić do korzystania z różnych usług handlowych oferowanych za pośrednictwem Portalu, konsument musi przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji pojawiających się na ekranie w trakcie procesu zakupowego, podając w tym celu dane wymagane w zawartych w Portalu formularzach, co jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ogólnych warunków zakupu online. Konsument oświadcza tym samym, że przyjął do wiadomości i akceptuje powyższą procedurę jako konieczną, aby uzyskać dostęp do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Konsument sformalizuje zakup wypełniając formularze przewidziane na wszystkich etapach procesu zakupowego, dopełniając obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak „Karta kredytowa” lub system „Paypal”, a następnie zatwierdzając elektroniczną transmisję danych.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online stają się częścią umowy w momencie wypełnienia formularzy i przesłania danych wprowadzonych w procesie zakupu, równoznacznego z wyrażeniem przez konsumenta wyraźnej zgody.

Korzystanie z którejkolwiek z usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków użytkowania Portalu, jak również ogólnych warunków zakupu online, a w stosownym przypadku szczególnych warunków handlowych udostępnionych konsumentowi przed dokonaniem zakupu, które regulują zakup biletów oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

1.2. Dokumentacja i język

Niniejsze ogólne warunki zakupu online są stale dostępne do pobrania i zapisania przez konsumenta podczas dokonywania zakupu przez Internet na stronie internetowej TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Po zakończeniu procesu zakupowego konsument otrzyma pocztą elektroniczną rachunek uproszczony za zakupiony produkt (bilet lub bon) z kodem kreskowym upoważniającym do wymiany na bilet na miejscu i/lub uzyskania dostępu do zarezerwowanej atrakcji.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych prawnie w artykule 103, litera L, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity hiszpańskiej ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników (TRLGDCU) oraz prawodawstwa uzupełniającego, którego treść cytujemy poniżej: „Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów, których przedmiotem jest: Świadczenie usług zakwaterowania na cele inne niż mieszkaniowe, transport dóbr, wynajem pojazdów, żywienie lub usługi związane z aktywnością rekreacyjną, jeśli umowa przewiduje konkretny termin lub okres wykonania usługi.”

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź w celu złożenia reklamacji lub skorzystania ze swoich praw konsument może wysłać wiadomość na adres volcano@volcanolife.com

Plany awaryjne:

KOLEJKA LINOWA / OBSERWATORIUM

Jeżeli warunki pogodowe lub powody techniczne uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji, jej koszt zostanie zwrócony w całości. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa zamówionej wizyty może ulec zmianie.

TEIDE TOUR + KOLEJKA LINOWA

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Teide Tour z Kolejką linową, od przyjezdnych pobrana zostanie kwota w wysokości 44 euro za osobę dorosłą i 22 euro za dziecko, a od lokalnych mieszkańców w wysokości 26,40 euro za osobę dorosłą i 13,20 euro za dziecko.

SUNSET & STARS

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Sunset & Stars, zachód słońca będzie podziwiany z punktu widokowego Mirador de Chío lub z Los Roques de García, a przyjezdnym zwrócona zostanie kwota w wysokości 60 euro za osobę dorosłą i 30 euro za dziecko, zaś lokalnym mieszkańcom w wysokości 42 euro za osobę dorosłą i 21 euro za dziecko. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację astronomiczną, przyjezdnym zwrócona zostanie kwota 35 € od osoby dorosłej i 30 € od dziecka, a lokalnym mieszkańcom 24,50 € od osoby dorosłej i 21 € od dziecka.

KOLEJKA LINOWA O ZMIERZCHU

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Kolejka linowa o zmierzchu, zwrócony zostanie całkowity koszt atrakcji.

ASTRONOMIC TOUR

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji w całości, jej całkowity koszt zostanie zwrócony. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią wizytę w Obserwatorium na Teide, pobrany zostanie koszt nocnej wycieczki na Teide (z piknikiem lub bez), a różnica zostanie zwrócona. W przypadku zachmurzenia podczas zwiedzania Obserwatorium trasa zamówionej wizyty może ulec zmianie. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację astronomiczną, zwrócona zostanie kwota 35 € od osoby dorosłej i 30 € od dziecka.

OBSERWACJA ASTRONOMICZNA

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację, uiszczony koszt atrakcji zostanie zwrócony.

WĘDRÓWKA NA SZCZYT PICO DEL TEIDE

W przypadku atrakcji Wędrówka na szczyt Pico del Teide z biletem na Kolejkę linową, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowane zostanie zwiedzanie Parku Narodowego z alternatywną wędrówką i zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy wycieczką Teide Tour bez Kolejki linowej a Wędrówką na szczyt, tzn. zostanie pobrane 49 € od osoby dorosłej i 24,50 € od dziecka.

W przypadku pozostałych wędrówek, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie alternatywna wędrówka i zwrócone zostanie 50% kwoty atrakcji.

W przypadku, gdy kolejka linowa będzie pozostawała czynna, ale personel Parku Narodowego Teide zamknie szlak prowadzący na szczyt, będzie miał miejsce wjazd kolejką linową na La Rambleta i zostanie przeprowadzona alternatywna wędrówka. W takim przypadku zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy Teide Tour z Kolejką linową a Wędrówką na szczyt Pico del Teide, tzn. zostanie pobrane 85 € od osoby dorosłej i 42,50 € od dziecka.

WĘDRÓWKA NA SZCZYT PICO DEL TEIDE Z KOLEJKĄ LINOWĄ VIP

W przypadku atrakcji Wędrówka na szczyt, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie wizyta w Parku Narodowym z alternatywną wędrówką, a dla każdego z wariantów atrakcji zwrócona zostanie następująca kwota:

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP z transportem: zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy Prywatną wycieczką Teide Tour a Wędrówką na szczyt Pico del Teide VIP z transportem. Tzn. pobrane zostanie 165 € od osoby od pierwszych 2 uczestników i 49,00 € od każdej kolejnej osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP bez transportu: pobrane zostanie 115 € od osoby od pierwszych 2 uczestników i 31 € od każdej kolejnej osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

W przypadku, gdy kolejka linowa będzie pozostawała czynna, ale personel Parku Narodowego Teide zamknie szlak wędrowny na szczyt, zorganizowana zostanie wizyta w Parku Narodowym z wjazdem kolejką linową na La Rambleta i alternatywną wędrówką. W takim przypadku pobrane zostaną następujące kwoty:

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP z transportem: zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy Prywatną wycieczką Teide Tour z kolejką linową a Wędrówką na szczyt Pico del Teide VIP z transportem. Tzn. pobrane zostanie 197,50 € od osoby od pierwszych 2 uczestników i 85 € od każdej kolejnej osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP bez transportu: pobrane zostanie 147,50 € od osoby od pierwszych 2 uczestników i 73,00 € od każdej kolejnej osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Jako że ta atrakcja obejmuje zezwolenie na dostęp do krateru, po potwierdzeniu rezerwacji nie dopuszczamy zmian ani anulacji. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego.

PIESZA WĘDRÓWKA NA SZCZYT PICO DEL TEIDE VIP

W przypadku gdyby odbycie pieszej wędrówki na szczyt VIP nie było możliwe z powodu niekorzystnych warunków pogodowych lub zamknięcia jednego ze szlaków, które przemierzamy podczas tej atrakcji, anulujemy Waszą wędrówkę na Teide i zwrócimy Wam jej koszt.

Jeśli w dniu Waszej wędrówki na szczyt Pico del Teide nie będzie możliwy zjazd kolejką linową z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaproponujemy Wam dwie alternatywy: zejście ze szczytu pieszo do początku szlaku przez górę Montaña Blanca lub krótszy spacer tylko do schroniska, bez wejścia na krater, aby potem ponownie zejść na dół pieszo przez Montaña Blanca.

Gdyby w trakcie wędrówki wystąpiły warunki pogodowe niekorzystne dla kontynuowania atrakcji, przewodnik, który dobrze zna tę górską trasę, podejmie decyzję o dalszej Waszej prywatnej, pieszej wędrówce na szczyt Teide lub jej odwołaniu.

Jako że ta atrakcja obejmuje zezwolenie na dostęp do krateru, anulowanie rezerwacji nie jest możliwe po jej potwierdzeniu. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego.

PRYWATNE ATRAKCJE

W przypadku prywatnych atrakcji (z wyjątkiem prywatnych wędrówek) można zmienić datę lub anulować rezerwację, bezpłatnie, do 72 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego okresu anulacja pociąga za sobą koszt w wysokości 50% kwoty. Jeśli anulacja ma miejsce z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, pobrane zostanie 100% kwoty. Można dokonać do 3 zmian. 

ANULACJE

Można dokonać do 3 zmian w ciągu maksymalnie 1 roku.

Żadne opłaty nie będą pobierane za wnioski o zmianę lub anulowanie rezerwacji biletów na Kolejkę linową w wyniku jej zamknięcia uwarunkowanego pogodowo. Można zmienić datę i godzinę lub anulować bilet bezpłatnie do godz. 18:00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin. Po upływie tego terminu lub w przypadku dokonania rezerwacji po godzinie 18:00 poprzedniego dnia nie dopuszcza się zmian, a w przypadku anulacji pobrane zostanie 100% kwoty. Wszelkich zmian i anulacji biletów na Kolejkę linową można dokonać wygodnie za pośrednictwem naszego modułu zarządzania rezerwacjami

Jako że działanie kolejki linowej zależy od zmieniającej się pogody (prędkości wiatru, temperatury itp.), szacowany czas wejścia na pokład może czasem ulec opóźnieniu. W przypadku opóźnienia o co najmniej 90 minut w stosunku do zamówionego czasu wejścia na pokład w wyniku zamknięcia obiektów z przyczyn pogodowych lub technicznych, będzie można bezpłatnie zażądać zwrotu pełnej kwoty, pod warunkiem że bilety nie zostały wykorzystane.

W przypadku atrakcji Sunset & Stars można zmienić datę lub anulować rezerwację, bezpłatnie, do 48 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego okresu anulacja pociąga za sobą koszt w wysokości 50% kwoty. Jeśli anulacja ma miejsce z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, pobrane zostanie 100% kwoty.

W przypadku atrakcji Brunch z biletem na kolejkę linową na Teide można bezpłatnie zmienić datę lub anulować atrakcję do 48 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego terminu pobrane zostanie 100% kwoty.

W przypadku prywatnych atrakcji (z wyjątkiem tych, które obejmują Wędrówkę na szczyt Pico del Teide) można zmienić datę lub anulować rezerwację, bezpłatnie, do 72 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego okresu anulacja pociąga za sobą koszt w wysokości 50% kwoty. Jeśli anulacja ma miejsce z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, pobrane zostanie 100% kwoty. Można dokonać do 3 zmian w ciągu maksymalnie 1 roku.

W przypadku pozostałych atrakcji można zmienić datę lub anulować rezerwację atrakcji, bezpłatnie, do 24 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego terminu pobrane zostanie 100% kwoty.

Jako że atrakcje Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową i Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP obejmują zezwolenie na dostęp na krater, po potwierdzeniu rezerwacji nie przyjmujemy zmian ani anulacji. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego Teide. 

Jako że sprzedajemy również atrakcje stron trzecich, które posiadają własne zasady dotyczące zmian i anulacji, należy przeczytać rozdział „Zmiany i anulacje” na stronie każdej atrakcji, aby zapoznać się z warunkami, które mają do nich zastosowanie.

WARUNKI DLA GRUP
PŁATNOŚĆ:
  • 100% ceny do miesiąca przed datą wydarzenia
ANULACJA: (z wyjątkiem atrakcji z wędrówką na szczycie)
  • Mniej niż 30 dni wcześniej: 50% zafakturowanej kwoty,
  • Mniej niż 15 dni wcześniej: 100% zafakturowanej kwoty,
WĘDRÓWKA NA SZCZYT PICO DEL TEIDE Z KOLEJKĄ LINOWĄ DLA GRUP:

W przypadku atrakcji Wędrówka na szczyt, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie wizyta w Parku Narodowym z alternatywną wędrówką, a dla każdego z wariantów atrakcji zwrócona zostanie następująca kwota:

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową i transportem dla grup: zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy Wycieczką Teide Tour dla grup a Wędrówką na szczyt Pico del Teide z transportem dla grup. Tzn. pobrane zostanie 36,75 € od osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową, bez transportu dla grup: zwrócone zostanie 50% uiszczonej różnicy.

W przypadku, gdy kolejka linowa będzie pozostawała czynna, ale personel Parku Narodowego Teide zamknie szlak wędrowny na szczyt, zorganizowana zostanie wizyta w Parku Narodowym z wjazdem kolejką linową na La Rambleta i alternatywną wędrówką. W takim przypadku pobrane zostaną następujące kwoty:

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową i transportem dla grup: zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy Wycieczką Teide Tour z kolejką linową dla grup a Wędrówką na szczyt Pico del Teide z transportem dla grup. Tzn. pobrane zostanie 68,00 € od osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową, bez transportu dla grup: zwrócona zostanie różnica w cenie pomiędzy biletem na kolejkę linową z wycieczką z przewodnikiem a Wędrówką na szczyt Pico del Teide z kolejką linową, bez transportu dla grup. Tzn. pobrane zostanie 53 € od osoby. Uiszczona różnica zostanie zwrócona.

Jako że ta atrakcja obejmuje zezwolenie na dostęp do krateru, po potwierdzeniu rezerwacji nie dopuszczamy zmian ani anulacji. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego.

PIESZA WĘDRÓWKA NA SZCZYT PICO DEL TEIDE DLA GRUP

W przypadku gdyby odbycie pieszej wędrówki na szczyt dla grup nie było możliwe z powodu niekorzystnych warunków pogodowych lub zamknięcia jednego ze szlaków, które przemierzamy podczas tej atrakcji, anulujemy Waszą wędrówkę na Teide i zwrócimy Wam jej koszt.

Jeśli w dniu Waszej wędrówki na szczyt Pico del Teide nie będzie możliwy zjazd kolejką linową z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaproponujemy Wam dwie alternatywy: zejście ze szczytu pieszo do początku szlaku przez górę Montaña Blanca lub krótszy spacer tylko do schroniska, bez wejścia na krater, aby potem ponownie zejść na dół pieszo przez Montaña Blanca.

Gdyby w trakcie wędrówki wystąpiły warunki pogodowe niekorzystne dla kontynuowania atrakcji, przewodnik, który dobrze zna tę górską trasę, podejmie decyzję o dalszej Waszej prywatnej, pieszej wędrówce na szczyt Teide lub jej odwołaniu.

Jako że ta atrakcja obejmuje zezwolenie na dostęp do krateru, anulowanie rezerwacji nie jest możliwe po jej potwierdzeniu. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego.

GRUPY MIN. OSÓB:
  • Minimalna liczba osób w grupie, aby móc skorzystać w z tych warunków.

Jeżeli w trakcie korzystania z naszych atrakcji konsument ulegnie wypadkowi lub zachoruje, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Rezerwując atrakcje obejmujące wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide, Klient oświadcza, że zna i akceptuje regulujący tę wizytę regulamin Obserwatorium na Teide, który jest dostępny zarówno w Internecie, przed dokonaniem rezerwacji, jak i na potwierdzeniu zakupu, który Klient otrzymuje po jej dokonaniu.

W przypadku braku środków na karcie kredytowej przed skorzystaniem z zamówionej usługi lub odrzucenia płatności za daną usługę, rezerwacja zostanie anulowana, w następstwie czego naliczona zostanie opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku skorzystania ze specjalnych ulg niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi (Kolejka linowa na Teide: lokalni mieszkańcy i dzieci do lat 14; Wycieczki oferowane przez Volcano Teide: dorośli powyżej 65 roku życia lub seniorzy, dzieci do lat 14 i lokalni mieszkańcy). Jeśli nie jest możliwe udowodnienie statusu upoważniającego do zniżki, należy uiścić różnicę w kasie lub wskazanym miejscu, aby uzyskać dostęp do zamówionej usługi.

W przypadku zakupu któregokolwiek z pozostałych oferowanych za pośrednictwem portalu produktów i/lub usług innych niż bilety, konsument również otrzyma drogą elektroniczną rachunek uproszczony (bilet lub bon). Równocześnie przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany na stronach internetowych o szczególnych warunkach handlowych dotyczących wspomnianych produktów lub usług.

Wystawienie rachunku uproszczonego (biletu lub bonu) jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących wydawania dokumentu zastępczego za fakturę, zgodnie z dekretem królewskim nr 1073/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmieniającym m. in. rozporządzenie regulujące obowiązki wystawiania faktur, zatwierdzone dekretem królewskim nr 1619/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online zostały sporządzone w języku hiszpańskim i przetłumaczone na język polski.

Wykorzystanie kodów promocyjnych na stronie

Wraz z bonem za zakup atrakcji konsumenci będą mogli otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w przyszłości przy zakupie oferowanych na stronie produktów.

Kody promocyjne, które konsument otrzyma wraz z bonem za zakup atrakcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu w przyszłości tej atrakcji z katalogu, na którą został wystawiony kod; również na ponowny zakup tej samej atrakcji, za której rezerwację konsument otrzymał kod promocyjny, o ile jej uprzednio nie anulował.

1.3. Środki techniczne

Portal powinien zapewnić konsumentom wszelkie środki techniczne niezbędne do wykrycia i sprostowania błędów podczas wprowadzania przez nich swoich danych w różnych formularzach wyświetlanych na ekranie w trakcie procesu zakupowego.

1.4. Zmiana ogólnych warunków zakupu online

TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków zakupu online lub mających zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnych warunków zamówienia, jak również wszelkich innych mających zastosowanie warunków ogólnych lub szczególnych, regulaminów użytkowania lub ogłoszeń. Obowiązek powiadomienia konsumentów zostanie spełniony poprzez zmodyfikowanie ogólnych warunków handlowych zamieszczonych na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Przed zamówieniem produktów lub usług można w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu online lub mającymi zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnymi warunkami zamówienia. TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie równocześnie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w prezentacji, ustawieniach i lokalizacji strony internetowej, a także w jej zawartości i warunkach jej użytkowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez konsumentów w niniejszej witrynie, a także wszelkie inne dane powstałe w późniejszym okresie w wyniku relacji pomiędzy konsumentami a Kolejką Linową na Teide zostaną umieszczone w Rejestrze czynności przetwarzania będącym własnością Teleférico del Pico de Teide, S.A., z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife przy ulicy Calle San Francisco 5, 4º, kod pocztowy 38301. Dane będą przetwarzane w celu rozwijania, podtrzymywania i monitorowania relacji konsumentów z Teleférico del Pico de Teide, S.A., a w szczególności do sformalizowania zakupu biletów lub innych produktów, a także do zarządzania skierowanymi do nas przez konsumentów wnioskami i do przechowywania komunikacji w celu ulepszenia naszych usług oraz w celach statystycznych.

W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA KONIECZNA JEST ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

W tym celu skontaktujemy się z ojcem, matką lub opiekunem z prośbą o potwierdzenie statusu prawnego oraz udzielenie zgody, po czym przyjmiemy wniosek.

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu, kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem „Korzystanie z praw”, dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, N.I.E. itp.). W przypadku uznania, że Państwa prawa osobowe nie zostały odpowiednio uszanowane, mogą Państwo złożyć reklamację, kierując ją do właściwego organu kontroli, w tym przypadku Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych [Agencia Española de Protección de Datos].

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów strony mogą dobrowolnie uznać właściwość sądów w miejscu zameldowania Konsumenta, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI AUDIOPRZEWODNIK PO SZLAKACH

Niniejsze warunki użytkowania regulują zasady, którym podlega korzystanie z aplikacji „Volcano Teide” (zwanej dalej „Aplikacją”), którą można pobrać z domeny volcanoteide.com Osoba, która pobiera Aplikację i korzysta z niej staje się jej Użytkownikiem, a pobranie i użytkowanie Aplikacji oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w tym dokumencie oraz w Polityce prywatności i Nocie prawnej na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik powinien przeczytać te warunki przy każdorazowym korzystaniu z aplikacji, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Tylko użytkownicy wyraźnie upoważnieni przez TELEFÉRICO DEL TEIDE mogą uzyskać dostęp do pobrania i użytkowania aplikacji. Użytkownicy nieposiadający upoważnienia nie będą mieli dostępu do tych treści.

Opłaty: Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów lub wydatków poniesionych w związku z pobraniem i korzystaniem z aplikacji TELEFÉRICO DEL TEIDE, w tym wszelkich opłat naliczanych przez operatora sieci lub opłat roamingowych. Szczegółowe informacje można uzyskać od usługodawcy.

Anonimowe statystyki: TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Użytkownika w Aplikacji i udzielania naszym zewnętrznym dostawcom usług statystycznych odnośnej informacji—w sposób anonimowy.

Ochrona Państwa danych osobowych: Chcemy pomóc Państwu przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony Państwa prywatności i informacji. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności TELEFÉRICO DEL TEIDE oraz informacjami o ochronie prywatności w zakresie aplikacji, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju informacje gromadzimy i jakie środki podejmujemy w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Zabrania się dokonywania zmian lub modyfikowania jakiejkolwiek części Aplikacji lub zawartych w niej treści; obchodzenia, dezaktywowania lub manipulowania w jakikolwiek inny sposób (lub podejmowania prób obejścia, dezaktywacji lub manipulacji) funkcji bezpieczeństwa lub innych funkcji programu i wykorzystywania Aplikacji lub zawartych w niej treści do celów komercyjnych lub reklamowych. Zabrania się korzystania z aplikacji w celu naruszenia dóbr, praw lub interesów TELEFÉRICO DEL TEIDE lub osób trzecich. Zabrania się również wszelkiego innego użycia mogącego zmodyfikować, uszkodzić lub uczynić bezużytecznymi sieci, serwery, sprzęt, produkty i programy komputerowe TELEFÉRICO DEL TEIDE lub stron trzecich.

Aplikacja i jej zawartość (teksty, zdjęcia, grafika, obrazy, technologia, oprogramowanie, łącza, treści, projekt graficzny, kod źródłowy itp.), a także marki i wszelkie inne znaki czy wzory stanowią własność TELEFÉRICO DEL TEIDE lub stron trzecich, a Użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw w wyniku korzystania z Aplikacji. Użytkownik musi powstrzymać się od:

  • Powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania stronom trzecim, publicznego komunikowania, przekształcania lub modyfikowania Aplikacji lub zawartych w niej treści, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawnie lub wyraźnie autoryzowanych przez TELEFÉRICO DEL TEIDE lub właściciela tych praw.
  • Powielania lub kopiowania Aplikacji lub zawartych w niej treści na użytek prywatny, a także publicznego ich komunikowania lub udostępniania stronom trzecim, jeśli pociąga to za sobą ich odtwarzanie lub powielanie.
  • Wyodrębniania lub wykorzystywania całej zawartości Aplikacji lub znacznej jej części.

Z zastrzeżeniem warunków określonych w powyższym ustępie, TELEFÉRICO DEL TEIDE udziela Użytkownikowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji na własny użytek, ograniczonej do terytorium Hiszpanii i na czas nieokreślony. Wspomniana licencja jest również udzielana na tych samych warunkach w odniesieniu do aktualizacji i ulepszeń wprowadzanych w aplikacji. TELEFÉRICO DEL TEIDE może jednostronnie i w dowolnym momencie cofnąć wspomniane licencje na użytkowanie, po prostu powiadamiając o tym Użytkownika.

Obowiązek posiadania odpowiednich narzędzi do wykrywania i usuwania szkodliwych programów lub wszelkich innych szkodliwych technologii należy w każdym razie do Użytkownika. TELEFÉRICO DEL TEIDE nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu komputerowego podczas korzystania z Aplikacji. TELEFÉRICO DEL TEIDE nie ponosi także odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody, których źródłem są awarie lub zerwane połączenia w sieciach telekomunikacyjnych, powodujące przerwę w usłudze.

WAŻNE: Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, nie powiadamiając o tym, co nie rodzi żadnego zobowiązania wobec Państwa. Dalsze korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach użytkowania będzie oznaczać akceptację takich zmian. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków użytkowania lub braku zgody na podleganie im nie należy korzystać z aplikacji ani pobierać lub używać wszelkiego powiązanego z nią oprogramowania. Użytkownik korzysta z aplikacji wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub niemożność przechowania lub przesłania jakichkolwiek treści lub innych informacji przechowywanych lub przesyłanych przez aplikację. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność ani wiarygodność jakichkolwiek informacji lub porad przekazywanych za pośrednictwem aplikacji. Możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania ograniczyć lub przerwać dostęp do korzystania z niej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za związane z tym straty lub szkody.

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem, niniejszymi warunkami użytkowania oraz wszelkimi innymi przepisami i regulaminami mogącymi mieć zastosowanie. Użytkownik odpowie przed TELEFÉRICO DEL TEIDE i przed stronami trzecimi za wszelkie straty lub szkody spowodowane w wyniku nieposzanowania tych zobowiązań.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają w pełni przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów odnośnie do ich interpretacji lub zastosowania Użytkownik wyraźnie uznaje właściwość sądów w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania).