Warunki handlowe

WARUNKI ZAKUPU ONLINE

I. WŁAŚCICIEL PORTALU

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (zwana dalej Kolejką linową na Teide lub TELEFÉRICO DEL TEIDE), hiszpańska spółka o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38002, wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com (zwanej dalej Portalem), którą udostępnia Użytkownikom Internetu w celu zarówno dostarczania informacji o produktach i ofertach Kolejki linowej, jak i umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży różnych biletów za pośrednictwem Portalu.

Obsługa Klienta: info@telefericoteide.com.

II. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze warunki zakupu <emonline otwarcie regulują stosunki pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a Użytkownikami zamawiającymi świadczenie usług lub produkty oferowane za pośrednictwem Portalu.

Niniejsze warunki zakupu zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawy nr 7/1998 o ogólnych warunkach umowy, dekretu królewskiego nr 1906/1999 regulującego zamówienia składane drogą telefoniczną lub elektroniczną na warunkach ogólnych określonych w artykule 5.3 hiszpańskiej ustawy nr 7/1998, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników oraz prawodawstwa uzupełniającego, hiszpańskiej ustawy nr 7/1996 o handlu detalicznym, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 14/1996 regulującego podpis elektroniczny oraz pozostałymi mającymi zastosowanie przepisami prawa hiszpańskiego.

Niniejszy dokument jest stale dostępny w dziale Zakupy <emonline na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE do pobrania i zapisania przez Użytkownika.

  1. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsze warunki zakupu <emonline regulują ogólne warunki świadczenia usług oferowanych przez TELEFÉRICO DEL TEIDE za pośrednictwem strony www.volcanoteide.com. Świadczone aktualnie usługi stanowiące przedmiot umowy pomiędzy TELEFÉRICO DEL TEIDE a Użytkownikami odnoszą się do sprzedaży niektórych rodzajów biletów Kolejki Linowej na Teide i Schroniska Altavista oraz różnych wycieczek oferowanych Użytkownikom przez TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również, w stosownych przypadkach, innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Produkty i usługi oferowane przez TELEFÉRICO DEL TEIDE mogą zostać zamówione przez Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przez Użytkowników zamieszkałych w krajach nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Usługa sprzedaży biletów TELEFÉRICO DEL TEIDE, jak również jakichkolwiek innych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu ma charakter handlowy, a zawierające podatek ceny poszczególnych produktów widnieją zawsze na stronie internetowej.

Dostęp do informacji zawartych w Portalu jest bezpłatny.

Użytkownik oświadcza, że informacje zamieszczone w Portalu, ogólne informacje o katalogu usług i pozostałych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, a także ogólne warunki zakupu <emonline i zmian w umowie są dostateczne i wystarczające, aby wykluczyć pomyłkę podczas udzielania zgody na jej zawarcie.

1.1. Procedura

Aby przystąpić do korzystania z różnych usług handlowych oferowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji pojawiających się na ekranie w trakcie procesu zakupowego, podając w tym celu dane wymagane w zawartych w Portalu formularzach, co jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ogólnych warunków zakupu <emonline. Użytkownik oświadcza tym samym, że przyjął do wiadomości i akceptuje powyższą procedurę jako konieczną, aby uzyskać dostęp do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Użytkownik sformalizuje zakup wypełniając formularze przewidziane na wszystkich etapach procesu zakupowego, dopełniając obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak „Karta kredytowa” lub system „Paypal”, a następnie zatwierdzając elektroniczną transmisję danych.

Niniejsze ogólne warunki zakupu <emonline stają się częścią umowy w momencie wypełnienia formularzy i przesłania danych wprowadzonych w procesie zakupu, równoznacznego z wyrażeniem przez Użytkownika wyraźnej zgody.

Korzystanie z którejkolwiek z usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją ze strony Użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków użytkowania Portalu, jak również ogólnych warunków zakupu <emonline, a w stosownym przypadku szczególnych warunków handlowych udostępnionych Użytkownikowi przed dokonaniem zakupu, które regulują zakup biletów oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

1.2. Dokumentacja i język

Niniejsze ogólne warunki zakupu <emonline są stale dostępne do pobrania i zapisania przez Użytkownika podczas dokonywania zakupu przez Internet na stronie internetowej TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Po zakończeniu procesu zakupowego Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną rachunek uproszczony za zakupiony produkt (bilet lub bon) z kodem kreskowym upoważniającym do wymiany na bilet na miejscu i/lub uzyskania dostępu do zarezerwowanej atrakcji.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych prawnie w artykule 103, litera L, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity hiszpańskiej ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników (TRLGDCU) oraz prawodawstwa uzupełniającego, którego treść cytujemy poniżej: „Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów, których przedmiotem jest: Świadczenie usług zakwaterowania na cele inne niż mieszkaniowe, transport dóbr, wynajem pojazdów, żywienie lub usługi związane z aktywnością rekreacyjną, jeśli umowa przewiduje konkretny termin lub okres wykonania usługi.”

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź w celu złożenia reklamacji lub skorzystania ze swoich praw Użytkownik może wysłać wiadomość na adres volcano@volcanolife.com  

Polityka zmian:

Zmiany w dokonanych zamówieniach podlegają następującym zasadom:

Kolejka linowa na Teide:

Bilety na kolejkę linową zachowują ważność przez 1 rok, jeżeli nie zostały wykorzystane w okienku kasowym. Zmiany daty lub anulacji biletu należy dokonać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rezerwacji.

Partnerzy rezerwujący bilety na kolejkę linową mogą zmienić datę i godzinę rezerwacji dokonanych i niewykorzystanych bez żadnych opłat do 30 minut przed czasem wybranym podczas pierwotnej rezerwacji.

Żadne opłaty nie będą pobierane za wnioski o anulowanie rezerwacji w wyniku zamknięcia Kolejki linowej z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

W przypadku rezerwacji dokonanych i niewykorzystanych Teleférico del Teide pobierze opłatę w wysokości 6 euro od osoby za bilet w obie strony i 3 euro od osoby za bilet w jedną stronę za anulowanie tylko tych rezerwacji, których dokonano bezpośrednio na naszej stronie.

Niewykorzystane rezerwacje klientów indywidualnych Partnerów nie będą fakturowane.

Jednak w przypadku niewykorzystanych rezerwacji biletów na kolejkę linową pobrana zostanie opłata za anulację w wysokości 6 euro.

W przypadku atrakcji łączonych, obejmujących przejazd kolejką linową, takich jak m. in. Teide Tour czy Zmierzch i gwiazdy, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej w dniu atrakcji, koszt biletu na przejazd kolejką linową zostanie zwrócony przyjezdnym w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko, a lokalnym mieszkańcom w wysokości 13,50 euro za osobę dorosłą i 9,50 euro za dziecko.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Park Narodowy Teide ogranicza czas przebywania na górnej stacji kolejki do 1 godziny.

Zabrania się wspinaczki osobom cierpiącym na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, kobietom w ciąży oraz dzieciom poniżej 2. roku życia przez wzgląd na ryzyko, jakie duża wysokość stanowi dla ich zdrowia.

Teide Tour i Sunset Tour z Kolejką linową:

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej dla atrakcji Teide Tour, koszt biletu na wjazd i zjazd kolejką linową zostanie zwrócony przyjezdnym w wysokości 27 euro za osobę dorosłą i 13,50 euro za dziecko, a lokalnym mieszkańcom w wysokości 13,50 euro za osobę dorosłą i 9,50 euro za dziecko. Ponadto Klient może zawnioskować o zwrot kosztu przejazdów kolejką linową i spędzić wolny czas w Parku Narodowym lub o zwrot 6 euro i odbyć wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide, dostępną w języku angielskim, hiszpańskim lub niemieckim w zależności od dnia i godziny.

Dodatkowo, jeśli z powodu zamknięcia Kolejki linowej nie będzie możliwe odbycie kursu Kolejką linową o zmierzchu w ramach atrakcji Sunset Tour, a będzie można zorganizować wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium, zwrócimy jedynie 6 euro, odpowiadające różnicy w cenie pomiędzy biletem na kolejkę linową a wizytą z przewodnikiem po Obserwatorium. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zaoferujemy tylko toast o zachodzie słońca, a koszt biletu na kolejkę linową zostanie zwrócony w całości.

Jako że te atrakcje, włącznie z Teide Tour z Obserwatorium, obejmują transport, zmiany i anulacje pociągające za sobą całkowity zwrot poniesionych kosztów dozwolone są do na dzień przed zarezerwowanym terminem atrakcji i do godz. 14:00 dla Teide Tour oraz do godz. 16:00 dla Sunset Tour.

Kolejka linowa o zmierzchu:

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej o zmierzchu, a będzie można zorganizować wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium, zwrócimy jedynie 6 euro, odpowiadające różnicy w cenie pomiędzy biletem na kolejkę linową a wizytą z przewodnikiem po Obserwatorium. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zaoferujemy tylko toast o zachodzie słońca, a koszt biletu na kolejkę linową zostanie zwrócony w całości.

W przypadku gdyby Klient zechciał anulować całą atrakcję (Kolejka linowa + zachód słońca w towarzystwie przewodnika + kieliszek wina musującego), może to zrobić w każdej chwili aż do dnia poprzedzającego zarezerwowany termin i zostanie mu zwrócony całkowity koszt atrakcji.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Zmierzch i gwiazdy:

Można bezpłatnie zmienić datę atrakcji Zmierzch i gwiazdy lub anulować rezerwację do godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień wycieczki. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu wycieczki wiąże się z opłatą w wysokości 30 euro.

Dodatkowo, jeśli z powodu zamknięcia Kolejki linowej nie będzie możliwe odbycie kursu Kolejką linową o zmierzchu w ramach tego pakietu, a będzie można zorganizować wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium, zwrócimy jedynie 6 euro, odpowiadające różnicy w cenie pomiędzy biletem na kolejkę linową a wizytą z przewodnikiem po Obserwatorium. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zaoferujemy tylko toast o zachodzie słońca, a koszt biletu na kolejkę linową zostanie zwrócony w całości.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Partnerzy mogą zmienić lub anulować Zmierzch i Gwiazdy bezpłatnie do godz. 16:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu wycieczki wiąże się z opłatą w wysokości 30 euro.

Astronomic Tour:

Można zmienić lub anulować Astronomic Tour bezpłatnie do godz. 16:00 dnia poprzedzającego atrakcję. Zmiana lub anulacja w terminie późniejszym lub w dniu wycieczki wiąże się z opłatą w wysokości 30 euro.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Wizyta z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide:

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią dostęp do Obserwatorium na Teide, poniesiony koszt atrakcji zostanie zwrócony.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Można zmienić lub anulować wizytę z przewodnikiem po Obserwatorium na Teide i otrzymać całkowity zwrot poniesionych kosztów do godz. 00:00 dnia poprzedzającego wizytę. Liczba zmian jest nieograniczona.

Obserwacja astronomiczna:

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią obserwację astronomiczną, uiszczony koszt atrakcji zostanie zwrócony.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Można zmienić lub anulować obserwację astronomiczną i otrzymać całkowity zwrot poniesionych kosztów do godz. 00:00 dnia poprzedzającego wizytę. Liczba zmian jest nieograniczona.

Schronisko Altavista:

Zmian w rezerwacjach Schroniska Altavista może dokonać wyłącznie telefonicznie osoba, która dokonała zakupu i do siedmiu dni przed datą noclegu, przy czym cena pozostaje niezmienna.

Po upływie tego okresu zmiany w rezerwacji nie będą możliwe. Zmiana w rezerwacji w żadnym wypadku nie pociąga za sobą zwrotu uiszczonej kwoty.

Maksymalna dozwolona liczba zmian to trzy.

Niewykorzystanie rezerwacji w zamówionym dniu i przedziale czasowym jest równoznaczne z utratą praw przez Użytkownika.

W przypadku zakupów łączonych, obejmujących Kolejkę linową + Schronisko, za wnioski o anulowanie rezerwacji Schroniska z powodu zamknięcia szlaku nr 11 do punktu widokowego Mirador de la Fortaleza nie będą pobierane żadne opłaty, a poniesiony koszt rezerwacji zostanie zwrócony.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Wędrówka górska:

W przypadku wędrówki górskiej, jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią kursowanie Kolejki linowej, zorganizowana zostanie alternatywna wycieczka i zwrócony zostanie jedynie koszt biletu na kolejkę linową.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Jako że atrakcje Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową, Piesza wędrówka na szczyt Pico del Teide, Wędrówka na szczyt Pico del Teide z Kolejką linową VIP i Piesza wędrówka na szczyt Pico del Teide VIP obejmują zezwolenie na dostęp na krater, po potwierdzeniu rezerwacji nie przyjmujemy zmian ani anulacji. Wynika to ze sposobu działania systemu wydawania zezwoleń przez władze Parku Narodowego Teide.

Atrakcje specjalne:

Można zmienić lub anulować atrakcje specjalne, takie jak m. in. warsztat z astronomii, i otrzymać całkowity zwrot poniesionych kosztów do godz. 00:00 dnia poprzedzającego atrakcję.

Partnerom zwrócona zostanie zafakturowana kwota netto.

Pozostałe:

Pozostałe atrakcje nie podlegają zmianom ani zwrotowi.

W przypadku braku środków na karcie kredytowej przed skorzystaniem z zamówionej usługi lub odrzucenia płatności za daną usługę, rezerwacja zostanie anulowana, w następstwie czego naliczona zostanie opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku skorzystania ze specjalnych ulg niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi (Kolejka linowa na Teide: lokalni mieszkańcy i dzieci do lat 14; Wycieczki oferowane przez Volcano Teide: dorośli powyżej 65 roku życia lub seniorzy, dzieci do lat 14 i lokalni mieszkańcy; Schronisko Altavista: członkowie związku alpinizmu). Jeśli nie jest możliwe udowodnienie statusu upoważniającego do zniżki, należy uiścić różnicę w kasie lub wskazanym miejscu, aby uzyskać dostęp do zamówionej usługi.

W przypadku zakupu któregokolwiek z pozostałych oferowanych za pośrednictwem portalu produktów i/lub usług innych niż bilety, Użytkownik również otrzyma drogą elektroniczną rachunek uproszczony (bilet lub bon). Równocześnie przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany na stronach internetowych o szczególnych warunkach handlowych dotyczących wspomnianych produktów lub usług.

Wystawienie rachunku uproszczonego (biletu lub bonu) jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących wydawania dokumentu zastępczego za fakturę, zgodnie z dekretem królewskim nr 1073/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmieniającym m. in. rozporządzenie regulujące obowiązki wystawiania faktur, zatwierdzone dekretem królewskim nr 1619/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online zostały sporządzone w języku hiszpańskim i przetłumaczone na język polski.

Wykorzystanie kodów promocyjnych na stronie

Wraz z bonem za zakup atrakcji Użytkownicy strony mogą otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w przyszłości przy zakupie oferowanych na stronie produktów.

Kody promocyjne, które Użytkownik otrzyma wraz z bonem za zakup atrakcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu w przyszłości tej atrakcji z katalogu, na którą został wystawiony kod; również na ponowny zakup tej samej atrakcji, za której rezerwację Użytkownik otrzymał kod promocyjny, o ile jej uprzednio nie anulował.

1.3. Środki techniczne

Portal powinien zapewnić Użytkownikom wszelkie środki techniczne niezbędne do wykrycia i sprostowania błędów podczas wprowadzania przez nich swoich danych w różnych formularzach wyświetlanych na ekranie w trakcie procesu zakupowego.

1.4. Zmiana ogólnych warunków zakupu <emonline

TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków zakupu <emonline lub mających zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnych warunków zamówienia, jak również wszelkich innych mających zastosowanie warunków ogólnych lub szczególnych, regulaminów użytkowania lub ogłoszeń. Obowiązek powiadomienia Użytkowników zostanie spełniony poprzez zmodyfikowanie ogólnych warunków handlowych zamieszczonych na Portalu TELEFÉRICO DEL TEIDE.

Przed zamówieniem produktów lub usług można w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu <emonline lub mającymi zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnymi warunkami zamówienia. TELEFÉRICO DEL TEIDE zastrzega sobie równocześnie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w prezentacji, ustawieniach i lokalizacji strony internetowej, a także w jej zawartości i warunkach jej użytkowania.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników w niniejszej witrynie, a także wszelkie inne dane powstałe w późniejszym okresie w wyniku relacji pomiędzy Użytkownikami a Kolejką Linową na Teide zostaną umieszczone w plikach, za które odpowiedzialność ponosi Teleférico del Pico de Teide, S.A., z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Santa Cruz de Tenerife przy ulicy Calle San Francisco 5, 4º, kod pocztowy 38301. Dane będą przetwarzane w celu rozwijania, podtrzymywania i monitorowania relacji Użytkowników z Teleférico del Pico de Teide, S.A., a w szczególności do sformalizowania zakupu biletów lub innych produktów, a także do zarządzania skierowanymi do nas przez Użytkowników wnioskami i do przechowywania komunikacji w celu ulepszenia naszych usług oraz w celach statystycznych.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA KONIECZNA JEST ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

W tym celu skontaktujemy się z ojcem, matką lub opiekunem z prośbą o potwierdzenie statusu prawnego oraz udzielenie zgody, po czym przyjmiemy wniosek.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów strony mogą dobrowolnie uznać właściwość sądów w miejscu zameldowania Użytkownika, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Ponadto, w myśl zasad Kodeksu Etyki stowarzyszenia Confianza Online, którego podmiot jest członkiem, w przypadku sporów dotyczących zakupu i reklamy online, ochrony danych oraz ochrony nieletnich, Użytkownik może skorzystać z systemu pozasądowego rozstrzygania sporów Confianza Online (www.confianzaonline.es).

Tenemos a dispoción de los clientes las hojas de reclamaciones en nuestras oficinas sitas en la C/San Francisco Nº 5, 4º Planta, C.P 38002, en Santa Cruz de Tenerife. Horario de atención al público de lunes a viernes de 8 a 16 horas