Polityka prywatności

Niniejsza Polityka reguluje politykę prywatności oraz politykę plików cookie Platformy internetowej https://www.volcanoteide.com/pl/ (zwanej dalej „Platformą”), która jest własnością TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (zwanej dalej „TELEFÉRICO”), będącej hiszpańską spółką o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38301, wpisaną do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3. 

Zalecamy poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Nie zajmie to Państwu dużo czasu. Za jej pośrednictwem chcemy w sposób prosty, jasny i przejrzysty wyjaśnić, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe i Państwa prawa. Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych mają dla nas ogromne znaczenie i dlatego bardzo poważnie podchodzimy do ich odpowiedniej ochrony.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem Platformy będą przetwarzane w celach określonych w niniejszej polityce prywatności oraz, w stosownych przypadkach, w różnych formularzach danych zamieszczonych na Platformie. W związku z powyższym, gromadzenie danych służy następującym celom przetwarzania:

 • Umożliwić użytkownikom przeglądanie Platformy, zapewniając dostęp do informacji i treści na niej zamieszczonych.
 • Sprawnie i skutecznie rozwiązać Państwa wątpliwości dotyczące naszych usług za pośrednictwem różnych dostępnych w tym celu kanałów (e-mail, telefon, czat itp.).
 • Dostarczyć, w stosownych przypadkach, zamówioną przez użytkownika usługę, a także zarządzać fakturami i rozliczeniami płatności za usługi.
 • Umożliwić Państwa rejestrację jako Użytkownika i zarządzać nią, jeśli sobie Państwo tego życzą.
 • Umożliwić TELEFÉRICO wysyłkę kwestionariuszy badania satysfakcji dotyczących jakości towarów i usług.
 • Zarządzać ewentualnym udziałem użytkownika w promocjach, ofertach rabatowych i losowaniach, które mogą być dostępne na Platformie.
 • Zarządzać w sposób integralny rejestracją Partnerów za pośrednictwem Platformy.
 • Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, przystąpić do wysyłania informacji handlowych i reklam dotyczących produktów i usług TELEFÉRICO.
 • Informować o różnych produktach i usługach podobnych do tych zamówionych i oferowanych przez TELEFÉRICO, niezależnie od wykorzystywanego kanału komunikacji, na mocy art. 21 ust. 2 hiszpańskiej ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca 2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, bez uszczerbku dla uzasadnionego korzystania z Państwa praw osobistych w dowolnym momencie, w szczególności prawa do sprzeciwu.
 • Jeśli zaakceptowali Państwo politykę plików cookie, na rzecz rozwoju celów związanych z różnymi rodzajami plików cookie, o których informujemy za jej pośrednictwem, w szczególności tych o charakterze analitycznym (profil przeglądania/użytkownika), przeprowadzać takie analizy i statystyki związane z przeglądaniem witryny w celu poprawy naszych usług i jakości ich świadczenia. W każdej chwili, jeżeli sobie Państwo tego życzą, mogą Państwo skonfigurować wykorzystanie analitycznych plików cookie, korzystając z prawa do wycofania swojej zgody odnośnie do celów związanych z tymi plikami cookie. Informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dotyczących niektórych rodzajów plików cookie, takich jak sesyjne lub techniczne pliki cookie, może uniemożliwić przeglądanie naszej platformy (patrz Polityka plików cookies).
 • Wprowadzić wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewentualną anonimizację Państwa danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich dostępnych w tym celu technik. W związku z tym, w celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych w tym zakresie mogą być również przeprowadzane zabiegi anonimizacji i pseudonimizacji danych.
 • Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które zostaną uznane za właściwe, uwzględniając ryzyko wykryte w każdym momencie przez TELEFÉRICO odnośnie do Państwa praw, w tym szyfrowanie danych osobowych i inne środki mogące się wiązać z przetwarzaniem danych użytkowników Platformy.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie cele przetwarzania, zachęcamy Państwa do niezwłocznego opuszczenia naszej Platformy. W przeciwnym razie, na przykład, zaakceptowanie niniejszej polityki lub po prostu kontynuacja przeglądania Platformy, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami zawartymi w tej polityce, jest równoznaczna z wyrażeniem jednoznacznie zgody na uprzednio przedstawione cele przetwarzania.

JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne, aby umożliwić Państwu dostęp do treści i/lub funkcji Platformy i, jeśli sobie Państwo tego życzą, aby móc przesłać Państwu informacje lub świadczyć Państwu dostępne za jej pośrednictwem usługi. W związku z tym zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób spójny i zgodny z prawem, zgodnie z zasadami i zobowiązaniami prawnymi, które wynikają z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W trakcie korzystania z naszej Platformy, a w szczególności podczas kontaktowania się z nami lub rejestracji, przekazują nam Państwo bezpośrednio swoje dane, na przykład podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub kontaktowego z zapytaniem, dostępnego online zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi w każdym przypadku.

Dane, które nam Państwo przekazują są związane z formularzami lub zapytaniami dostarczonymi za pośrednictwem platformy, a ponadto mogą się one różnić w zależności od rodzaju formularza lub zapytania, którego dotyczą. Bez uszczerbku dla powyższych ustaleń, za pośrednictwem platformy i jej różnych formularzy/zapytań, mogą być gromadzone różne rodzaje danych osobowych. Zawsze jednak będziemy Państwa prosić jedynie o te dane, które są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne do wyżej wymienionych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe do celów identyfikacji (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu).
 • Osobiste dane kontaktowe (nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail).
 • Dane dotyczące cech osobowych (wysyłane potrzeby lub zapytania, na przykład wskazane za pośrednictwem naszego czatu, itp.).

W ten sam sposób, podczas przeglądania naszej platformy należy pamiętać o plikach cookie, które instalują się w Państwa komputerze lub w innym urządzeniu, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rodzajem przedstawionych plików cookie i ich specyficznymi celami (patrz Polityka plików cookies). Jeśli zaakceptują Państwo naszą politykę plików cookies, będziemy obsługiwać analityczne pliki cookie, które obejmują przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa profilem przeglądania dla celów analitycznych i/lub statystycznych. Należy podkreślić, że dalsze przeglądanie naszej platformy, biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje na temat naszej polityki prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, będzie oznaczało, że bezsprzecznie akceptują Państwo stosowane pliki cookie, chociaż w każdej chwili mogą Państwo skonfigurować wykorzystanie analitycznych plików cookie, jak wskazano w polityce dotyczącej plików cookie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Cele przetwarzania danych

Prawna podstawa przetwarzania danych

Umożliwić użytkownikom przeglądanie Platformy.

Państwa zgoda i, w zależności od przypadku, potrzeba wynikająca z prawnie uzasadnionego interesu, własnego lub osób trzecich, związanego z odpowiednim zarządzaniem, utrzymaniem, rozwojem i ewolucją platformy, narzędzi, sieci i związanych z nimi systemów informatycznych, umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, funkcjonalność, dostęp do treści i usług, jak również ogólne bezpieczeństwo wszystkich powyższych.

Nawiązać kontakt się z użytkownikiem, odpowiedzieć na żądania, prośby lub zapytania.

Państwa zgoda oraz, w stosownych przypadkach, podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy na wniosek użytkownika/zainteresowanej strony.

Dostarczyć, w stosownych przypadkach, zamówioną przez użytkownika usługę, a także zarządzać fakturami i rozliczeniami płatności za usługi.

Wykonanie umowy.

Umożliwić Państwa rejestrację jako Użytkownika i zarządzać nią, jeśli sobie Państwo tego życzą.

Państwa zgoda.

Umożliwić wysyłkę kwestionariuszy badania satysfakcji dotyczących jakości towarów i usług.

Wykonanie umowy oraz, w stosownych przypadkach, potrzeba wynikająca z prawnie uzasadnionego interesu.

Zarządzać ewentualnym udziałem użytkownika w promocjach, ofertach rabatowych i losowaniach, które mogą być dostępne na Platformie.

Państwa zgoda.

Zarządzać w sposób integralny rejestracją Partnerów.

Wykonanie umowy o współpracy i prawnie uzasadniony interes w myśl art. 19 hiszpańskiej ustawy LOPDGDD.

Umożliwić subskrypcję naszego bloga/newslettera.

 

Państwa zgoda.

Informować o różnych produktach i usługach podobnych do tych zamówionych i oferowanych.

Prawnie uzasadniony interes w myśl art. 21 ust. 2 hiszpańskiej ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca 2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

 

Jeśli zaakceptowali Państwo politykę plików cookie, przewidzianą do tego celu, umożliwić rozwój związanych z nimi celów przetwarzania, a w szczególności przeprowadzić odpowiednią analizę wynikającą ze sposobu przeglądania przez Państwa witryny do celów analitycznych i/lub statystycznych.

 

Państwa zgoda.

Zastosować wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewentualną anonimizację i pseudonimizację Państwa danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich dostępnych w tym celu technik.

Wywiązanie się z obowiązku prawnego (Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko istniejące w danym momencie.

Wywiązanie się z obowiązku prawnego (Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Gdy uzasadnioną podstawę prawną przetwarzania stanowi głównie Państwa zgoda, której udzielają Państwo w sposób jednoznaczny, dobrowolny i świadomy, odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z opisanymi celami przetwarzania będą Państwo mieli możliwość wyboru sposobu przetwarzania i przeznaczenia Państwa danych, zgodnie z Państwa specyficznymi interesami i potrzebami w każdym przypadku. Tym samym, gdy przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, będą Państwo mieli prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, aczkolwiek takowe cofnięcie zgody nie wpłynie w żaden sposób na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania danych przeprowadzonego przez TELEFÉRICO.

TELEFÉRICO może uniemożliwić korzystanie z Platformy i związanych z nią usług, treści i funkcji w przypadku, gdy nie zaakceptują Państwo niniejszej polityki lub nie zgodzą się na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jej postanowieniami. Jednakże akceptacja niniejszej polityki jest niezależna od ewentualnej akceptacji szczególnych warunków prawnych regulujących określone umowy zawierane przez użytkowników podczas zamawiania usług i produktów dostępnych za pośrednictwem Platformy.                                                                                                                                                                                  

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEUDOSTĘPNIENIA NAM PAŃSTWA DANYCH?

Zaniechanie udostępnienia nam wymaganych danych osobowych może skutkować niemożliwością przetworzenia specyficznego wniosku lub zapytania skierowanego do nas w każdym przypadku, a tym samym możliwością odrzucenia i/lub wykluczenia przez TELEFÉRICO Państwa konkretnego żądania lub zapytania.

W każdym przypadku, wszelkie dostarczone przez Państwa informacje i dane osobowe muszą być:

 • Wystarczające, aczkolwiek dostosowane, ograniczone i proporcjonalne do zgodnych z prawem celów przetwarzania danych przedstawionych przez TELEFÉRICO, przy maksymalnym poszanowaniu zasad ograniczenia celowości i minimalizacji danych osobowych.
 • Dokładne, aktualne i zgodne z prawdą, aby móc odpowiednio zweryfikować tożsamość, zdolność prawną do występowania w imieniu własnym lub cudzym, a także aby móc w każdym przypadku dostosować przetwarzanie danych do Państwa konkretnych potrzeb i Państwa rzeczywistej sytuacji. Odbywa się to zgodnie z zasadą prawidłowości danych osobowych.

Informujemy ponadto, że niniejsza Platforma jest skierowana do użytkowników powyżej 18. roku życia, a korzystanie z niej jest wzbronione osobom nieletnim.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?

W ogólnym rozumieniu, dane osobowe użytkowników gromadzone za pośrednictwem Platformy nie zostaną przekazane stronom trzecim nie poinformowawszy uprzednio użytkowników o tym, które konkretnie dane mają zostać przekazane, o tożsamości cesjonariuszy lub odbiorców ich danych, ich działalności i konkretnych celach przetwarzania, do których dani cesjonariusze mogą przeznaczyć ich dane.

Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych przez niektóre strony trzecie w ramach rozwoju usług, które mogą świadczyć TELEFÉRICO. Na przykład w przypadku plików cookie stron trzecich, które są stosowane na platformie, w związku z czym nalegamy, by zapoznali się Państwo z Polityką plików cookie. TELEFÉRICO posiada także sieć partnerów, odpowiednio zarejestrowanych w przeznaczonej do tego celu sekcji witryny. Partnerzy ci będą mogli informować i doradzać w zakresie działań prowadzonych przez TELEFÉRICO. W kwestii płatności istnieją dwie formuły:

 • Mogą Państwo uiścić odpowiednie kwoty partnerowi, który będzie w takim przypadku administratorem Państwa danych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z jego polityką i innymi warunkami.
 • Mogą Państwo uiścić odpowiednie kwoty bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową, w którym to przypadku ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności.

Dane osobowe użytkowników nie zostaną przekazane żadnej innej stronie trzeciej, chyba że za zgodą użytkownika lub gdy, w stosownych przypadkach, zaistnieje jakakolwiek inna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania danych, w myśl art. 6 RODO, jak np. wywiązanie się z obowiązku prawnego przez TELEFÉRICO (zgodność przetwarzania z prawem).

Bez uszczerbku dla powyższych ustaleń, z TELEFÉRICO współpracuje kilka podmiotów przetwarzających kontrolowane przezeń dane osobowe, mających do nich dostęp jako zaufani dostawcy w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do świadczenia zamówionych u nich usług. Te podmioty przetwarzające działają na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z warunkami i gwarancjami zawartymi w art. 28 RODO, przy czym przeprowadzane są odpowiednie kontrole, inspekcje i audyty w tej dziedzinie w celu sprawdzenia, czy dane podmioty przetwarzające ściśle przestrzegają podpisanych w tym celu umów oraz obowiązujących przepisów.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM?

Informujemy, że w ogólnym rozumieniu nie planuje się międzynarodowego przekazywania Państwa danych osobowych, i że zastosowano niezbędne do tego celu środki i gwarancje, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bez uszczerbku dla powyższego, podkreślamy istnienie możliwości międzynarodowego przekazania Państwa danych osobowych w celu umożliwienia przeglądania Platformy i wykorzystania plików cookie stosowanych przez firmy trzecie. W każdym razie Teleférico stosuje przewidziane w RODO środki, aby w razie wystąpienia takiego przekazania danych odbyło się ono zgodnie z postanowieniami artykułów 44 do 49 RODO i artykułów 40 do 43 hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD).

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Cele przetwarzania danych

Okres i kryteria przechowywania

Umożliwić użytkownikom przeglądanie Platformy.

-W ogólnym rozumieniu, Państwa dane będą przechowywane do wyszczególnionych celów przez konieczny i niezbędny czas, aby umożliwić prawidłowe przeglądanie i korzystanie z naszej platformy i treści na niej zamieszczonych.

 

- Odnośnie do danych związanych z Państwa profilem przeglądania, w związku z analitycznymi plikami cookie, które zaakceptowali Państwo zgodnie z polityką plików cookie.

Nawiązać kontakt się z użytkownikiem, odpowiedzieć na żądania, prośby lub zapytania.

- Przez taki okres, który jest konieczny do poprawnego rozpatrzenia Państwa zapytań i/lub specyficznych wniosków w zależności od poszczególnych przypadków.

 

- Jeśli polegają one na podjęciu na prośbę działań przed zawarciem umowy lub na podpisaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby wypełnić takowe cele.

Dostarczyć, w stosownych przypadkach, zamówioną przez użytkownika usługę, a także zarządzać fakturami i rozliczeniami płatności za usługi.

Przez okres niezbędny do zapewnienia należytego wypełnienia i skutecznego wykonania wszystkich elementów zawartej pomiędzy stronami umowy.

Umożliwić Państwa rejestrację jako Użytkownika i zarządzać nią, jeśli sobie Państwo tego życzą.

Do czasu złożenia wniosku o wyrejestrowanie. Jeśli są Państwo Klientem, mogą mieć zastosowanie opisane w takich przypadkach okresy przechowywania danych osobowych, jak podano poniżej.

Umożliwić wysyłkę kwestionariuszy badania satysfakcji dotyczących jakości towarów i usług.

Dopóki nie skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu.

Umożliwić dostęp dla Klientów do cyfrowego kanału klienta dostępnego za pośrednictwem platformy.

 

Do czasu złożenia wniosku o anulowanie subskrypcji.

Zarządzać ewentualnym udziałem użytkownika w promocjach, ofertach rabatowych i losowaniach, które mogą być dostępne na Platformie.

Do czasu złożenia wniosku o anulowanie subskrypcji.

Zarządzać w sposób integralny rejestracją Partnerów.

Dopóki obowiązuje umowa o współpracy między stronami.

Umożliwić subskrypcję naszego bloga/newslettera.

Do czasu złożenia wniosku o anulowanie subskrypcji.

Informować o różnych produktach i usługach podobnych do tych zamówionych i oferowanych.

Dopóki nie skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu.

Zastosować wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewentualną anonimizację i pseudonimizację Państwa danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich dostępnych w tym celu technik.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika, włącznie z ich przechowywaniem w przewidzianym prawem okresie oraz bez względu na prawną podstawę przetwarzania danych.

Zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i/lub organizacyjne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko istniejące w danym momencie.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika, włącznie z ich przechowywaniem w przewidzianym prawem okresie oraz bez względu na prawną podstawę przetwarzania danych.

W każdym przypadku i bez uszczerbku dla powyższych ustaleń, użytkownik jest również informowany o następujących zagadnieniach:

 • W odniesieniu do okresu przechowywania plików cookie, zalecamy zapoznać się z naszą polityką plików cookie.
 • W ogólnym rozumieniu, jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, dla których zostały uprzednio zgromadzone, zostaną one zablokowane, pozostając wciąż dostępne jedynie dla właściwych organów w celu ewentualnego usunięcia odpowiedzialności prawnej podczas przetwarzania tych danych, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, i bez możliwości ich wykorzystywania do innych niż wyszczególnione cele. Po upływie odpowiednich okresów prawnych w przypadku zablokowania, takie dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w stosownych przypadkach mogą być również zanonimizowane w bezpieczny sposób przez TELEFÉRICO (dane anonimowe/nieosobowe).

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ODNOŚNIE DO PAŃSTWA DANYCH?

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu, kontaktując się pisemnie, wysyłając e-mail na adres teleferico@telefericoteide.com z dopiskiem „Korzystanie z praw”, dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, N.I.E. itp.). W przypadku uznania, że Państwa prawa osobowe nie zostały odpowiednio uszanowane, mogą Państwo złożyć reklamację, kierując ją do właściwego organu kontroli, w tym przypadku Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych [Agencia Española de Protección de Datos].

CZY STOSUJE SIĘ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Biorąc pod uwagę specyfikę, zakres, kontekst i wyszczególnione cele przetwarzania, jak również ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze dla Państwa praw i wolności, TELEFÉRICO stosuje (i będzie stosować) odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych według kryteriów ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnie, a także stosując system uwzględniający ryzyko istniejące w danym momencie, który w razie potrzeby będzie poddawany weryfikacji i aktualizacji.

Wykorzystanie protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych HTTPS (HTTPS) na naszej platformie jest wzmocnioną gwarancją bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

PRAWOMOCNOŚĆ I ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

TELEFÉRICO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce w celu dostosowania jej do przyszłych obowiązujących przepisów ustawodawczych, doktrynalnych lub prawnych, z przyczyn technicznych, organizacyjnych, handlowych, korporacyjnych i działalności gospodarczych, informując z możliwym uprzedzeniem o ewentualnych zmianach. W związku z powyższym zaleca się, przy każdorazowym korzystaniu z tej Platformy, przeczytać niniejszą politykę w szczegółach, ponieważ wszelkie zmiany będą publikowane za jej pośrednictwem. Dodatkowo, TELEFÉRICO może poinformować Państwa osobiście o zmianach przed ich zastosowaniem w niniejszej polityce, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe i w rozsądnie osiągalnym zakresie, zwłaszcza gdy są Państwo zarejestrowanym Użytkownikiem lub Klientem TELEFÉRICO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE APLIKACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych − RODO) oraz hiszpańską ustawą organiczną nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), TELEFÉRICO udziela użytkownikom aplikacji „Volcano Teide” (zwanej dalej „Aplikacją”) informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez nich dobrowolnie w procesie rejestracji, dostępu i korzystania z usługi.

DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH

TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3 (zwana dalej Administratorem danych) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych dostarczonych przez klientów Aplikacji (zwanych dalej Użytkownikami).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W celu rejestracji, uzyskania dostępu i późniejszego korzystania z Aplikacji Użytkownik musi podać − dobrowolnie − swoje dane osobowe (zasadniczo dane do celów identyfikacji i kontaktowe), które zostaną zamieszczone na zautomatyzowanych nośnikach, stanowiących własność TELEFÉRICO.

Gromadzenie, przechowywanie, modyfikacja, strukturyzacja i − w stosownych przypadkach − eliminacja danych dostarczonych przez Użytkowników to operacje przetwarzania danych przeprowadzane przez ich Administratora w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, utrzymywania z Użytkownikiem relacji usługowych i/lub handlowych, a także zarządzania, administrowania, udzielania informacji, świadczenia i doskonalenia usługi.

Dostarczone przez Użytkownika dane osobowe − w szczególności poczta elektroniczna, czyli adres e-mail − mogą być również wykorzystywane do wysyłania biuletynów, a także komunikatów handlowych o promocjach i/lub reklamowych dot. Aplikacji, o ile Użytkownik udzielił uprzednio wyraźnej zgody na otrzymywanie tych wiadomości drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne, które świadczą o jego zgodności z prawem:

 • Zapytanie o informację i/lub zamówienie usług Aplikacji, których warunki są w każdym przypadku udostępniane uprzednio Użytkownikowi do jego wyraźnej akceptacji.
 • Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika, posiadającego wgląd w niniejszą politykę prywatności, którą musi zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, takie jak zaznaczenie przeznaczonego do tego celu pola.

W przypadku, gdy Użytkownik nie dostarczy TELEFÉRICO swoich danych, bądź uczyni to w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, skorzystanie przezeń z Aplikacji nie będzie możliwe.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostarczone przez Użytkownika dane osobowe będą przechowywane w systemach i bazach danych Administratora danych tak długo, jak długo Użytkownik będzie korzystał z Aplikacji i o ile nie zażąda on ich usunięcia.

W celu wypełnienia możliwych obowiązków wynikających z przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat.

ODBIORCY

Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim niezwiązanym z TELEFÉRICO, z wyjątkiem sytuacji, w której istnieje taki obowiązek prawny lub za zgodą Użytkownika, uzyskiwaną w każdym przypadku.

Z drugiej strony TELEFÉRICO może udzielać dostępu lub przekazywać dostarczone przez Użytkownika dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, z którymi podpisała umowy w celu zlecenia im przetwarzania danych, i którzy uzyskują dostęp do tych informacji jedynie w celu świadczenia usługi na rzecz Administratora danych.

ZATRZYMYWANIE DANYCH

TELEFÉRICO informuje Użytkownika, że ​​jako dostawca usługi hostingu danych i zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI) zatrzymuje przez okres maksymalnie 12 miesięcy niezbędne informacje pozwalające ustalić źródło pochodzenia przechowywanych danych i czas rozpoczęcia świadczenia usługi.

Zatrzymywanie tych danych nie wpływa na poufność nie wpływa na poufność komunikacji, a dane te można wykorzystać jedynie w ramach dochodzenia karnego lub w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego, dlatego dane zostaną udostępniane sędziom i/lub organom sądowym bądź ministerstwu, które ich zażądają.

Przekazywanie danych państwowym organom ścigania odbywa się w myśl przepisów o ochronie danych osobowych i z absolutnym poszanowaniem dla nich.

OCHRONA PRZECHOWYWANYCH INFORMACJI

Administrator danych przedsiębierze niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz hiszpańską ustawą organiczną nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD).

Chociaż Administrator danych wykonuje kopie zapasowe przechowywanych na swoich serwerach treści, nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez Użytkownika. Podobnie nie gwarantuje pełnego odzyskania danych usuniętych przez Użytkownika, gdyż wspomniane dane mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w okresie, który upłynął od ostatniej kopii zapasowej.

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji, z wyjątkiem określonych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują odzyskiwania treści przechowywanych w kopiach zapasowych wykonanych przez Administratora danych, gdy ich utratę można przypisać Użytkownikowi.

UPOWAŻNIENIE I USUWANIE DANYCH

Konieczne jest zgłaszanie nam wszelkich zmian w Państwa danych osobowych w celu ich aktualizacji, w przeciwnym razie nie będziemy odpowiadać za ich prawdziwość. Użytkownik oświadcza równocześnie, że udostępnia swoje dane osobiście, a wszystkie podane informacje są prawdziwe i zachowują ważność dla celów, dla których są wymagane. Brak wyraźnego żądania usunięcia Państwa danych z naszego Rejestru czynności przetwarzania jest równoznaczny ze zgodą na dalsze ich przechowywanie w celu właściwego przetwarzania, zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały one pozyskane.

KORZYSTANIE Z PRAW

TELEFÉRICO informuje Użytkownika, że ​​posiada on prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu i przeniesienia danych, z których może skorzystać, kierując swoje żądanie na adres e-mail: info@volcanoteide.com

Użytkownik ma także prawo do wycofania udzielonej pierwotnie zgody oraz do złożenia reklamacji, składając wniosek o uznanie jego praw do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD).

KOMUNIKACJA HANDLOWA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Stosując się do przepisów hiszpańskiej ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego (LSSI), TELEFÉRICO nie będzie wysyłać treści reklamowych ani promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego równoważnego kanału komunikacji elektronicznej, o których podanie wcześniej nie wnioskowała lub które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez odbiorców tych treści.

W przypadku użytkowników, z którymi istnieje zawarty uprzednio stosunek umowny, prawny lub usługowy, Administrator danych jest uprawniony do wysyłania im wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług Administratora podobnych do tych, które były przedmiotem pierwotnej umowy z klientem.

Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wspomnianych informacji, może to zrobić, kierując swoje życzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@volcanoteide.com