Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Teleférico del Teide wykazuje bardzo aktywną postawę w różnych obszarach odpowiedzialności społecznej, angażując się w przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniając mieszkańców wyspy i zapewniając personelowi nowoczesne warunki pracy z poszanowaniem zasad równości szans. Dysponuje także szczegółowymi protokołami dotyczącymi zrównoważonej konserwacji swoich obiektów w Parku Narodowym Teide.

Działania zewnętrzne firmy to współpraca z innymi instytucjami dla dobra rozwoju społeczeństwa Wysp Kanaryjskich oraz realizacja różnych prac społecznych i naukowych w następujących obszarach:

  • Jako Założyciel Fundacji Tenerife Rural, która ma na celu pobudzanie polityki w zakresie rewitalizacji obszarów wiejskich na Teneryfie, tworząc model zrównoważonego rozwoju łączący ochronę środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału terenów wiejskich oraz harmonijny rozwój dominujących sektorów, takich jak turystyka.
  • Angażując się w postęp badań nad środowiskiem przyrodniczym poprzez ustawiczne wsparcie techniczne i naukowe w obszarach badawczych związanych z wulkanizmem, jakością środowiska oraz zmianami klimatu oferowane różnym instytucjom naukowym, takim jak Instytut Technologii i Energii Odnawialnej na Teneryfie (ITER), Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) czy Instytut Astrofizyki Wysp Kanaryjskich (IAC). Teleférico del Teide posiada ponadto sieć czujników meteorologicznych i środowiskowych, będących jedną z najbardziej zaawansowanych sieci badawczych na tej wysokości na świecie, której dane udostępnia międzynarodowej społeczności naukowej.
  • Stawiając na odnawialne źródła energii, demonstrujemy poparcie dla zrównoważonego rozwoju wyspy Teneryfy poprzez inwestycje, gdyż przeznaczamy znaczącą część zysków firmy na produkcję odnawialnej energii.