Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Teleférico del Teide toont zich zeer actief op het terrein van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op intern niveau:

  • We besteden speciaal aandacht aan de veiligheids- en preventienormen met betrekking tot arbeidsrisico's. We handhaven hogere veiligheidstrainingen, -protocollen en -maatregelen dan de wettelijk vereiste standaarden.
  • In ons bedrijf bestaan geen loonverschillen tussen man en vrouw; dit is bevestigd door de audit op ongelijkheid uitgevoerd in 2023. Bovendien voeren we door middel van ons gelijkheidsplan maatregelen door om gelijke kansen te bevorderen op alle gebieden, het uitoefenen van het recht op evenwicht tussen werk en privéleven te faciliteren en meer bewustzijn te creëren met betrekking tot gelijke behandeling en kansen, gendergeweld, diversiteit en preventie van ongewenste intimiteiten.

Op extern niveau werkt de organisatie tevens samen met andere instanties die zich inzetten voor de Canarische samenleving door sociaal en wetenschappelijke werk te verrichten:

  • Teleférico del Teide is tevens de oprichter van de stichting Tenerife Rural en wil een beleid stimuleren dat de plattelandsgebieden op Tenerife steunt door voor een model voor duurzame ontwikkeling te kiezen waarin aandacht wordt besteed aan de instandhouding van het natuurlijke milieu, de ontwikkeling van het platteland en de harmonische groei van overheersende sectoren zoals het toerisme.
  • De organisatie is erg gespitst op de voortgang van milieuonderzoek, en biedt continu technische ondersteuning aan tal van onderzoeksprojecten over vulkanisme, milieukwaliteit en klimaatverandering van verschillende wetenschappelijke instellingen als het Instituut voor hernieuwbare energiebronnen van Tenerife (ITER - Instituto Tinerfeño de Energías Renovables), het Staatsbureau voor meteorologie (AEMET - Agencia Estatal de Meteorología) en het Astronomisch Instituut van de Canarische Eilanden (IAC - Instituto de Astronomía de Canarias). Bovendien beschikt de organisatie ook over één van de meest geavanceerde, wetenschappelijke netwerken van meteorologische en milieusensoren ter wereld en stelt ze de verzamelde gegevens ter beschikking van de internationale, wetenschappelijke gemeenschap.
  • Ze zet in op hernieuwbare energieën en een duurzame ontwikkeling van het eiland Tenerife en investeert daarom een aantoonbaar deel van haar winst in de productie van hernieuwbare energie.