Algemene voorwaarden

CONTRACTVOORWAARDEN VAN "KOOP ONLINE"

I.- EIGENAARSCHAP VAN DE WEBSITE

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (hierna "KABELBAAN DE TEIDE" genoemd) is een Spaanse onderneming onder belastingnummer A-38002549 met als fiscaal adres: Calle San Francisco 5, 4º, 38002, Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden. De onderneming die op 12 augustus 1960 werd ingeschreven in deel 3 van het 1ste boek van het Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op blad 15, pagina 174, is de eigenaar van de website www.volcanoteide.com (hierna "de Website" of "Websites" genoemd).

Klantenservice: info@volcanoteide.com

II.- ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Deze Voorwaarden van Koop Online zijn specifiek van toepassing op de relaties die ontstaan tussen KABELBAAN DE TEIDE en de consumenten die de aangeboden diensten of producten via de Website aankopen.

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce, van Wet 7/1998 inzake Algemene Contractvoorwaarden, van het Koninklijk Besluit 1906/1999 ter Regulering van de telefonische en elektronische aanbesteding middels de Algemene Voorwaarden zoals bepaald door Artikel 5.3 van de Wet 7/1998, van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, waarmee de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, van Wet 7/1996 ter Regulering van de Detailhandel, van het Koninklijk Besluit 14/1999 dat elektronische handtekeningen en andere wetten die mogelijk van toepassing zijn reguleert.

Dit document kan op elke gewenst moment worden bekeken in de sectie Koop Online van de Website van KABELBAAN DE TEIDE en mag worden afgedrukt of opgeslagen door de gebruiker.

Houd er vóór het online kopen rekening mee dat u expliciet toestemming moet geven aan Teleférico del Pico de Teide, S.A. voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via het formulier dat beschikbaar is op onze Website.

PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Deze Voorwaarden van Koop Online hebben als doel de algemene dienstverleningsvoorwaarden te reguleren van diensten die door KABELBAAN DE TEIDE via de Website www.volcanoteide.com worden aangeboden. De diensten die KABELBAAN DE TEIDE momenteel aanbiedt en die onderhevig zijn aan het contract met de consumenten zijn de diensten met betrekking tot de verkoop van bepaalde toegangsbewijzen voor de Kabelbaan de Teide zelf en de diverse excursies die de onderneming aanbiedt aan zijn gebruikers, evenals, indien van toepassing, andere producten en diensten die via de Website worden aangeboden.

Producten en diensten die worden aangeboden door KABELBAAN DE TEIDE kunnen worden aangekocht door consumenten die inwoners zijn van Spanje of van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, evenals door consumenten die geen inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, maar op wie de Spaanse wetgeving van toepassing is.

De verkoopdienst van toegangsbewijzen voor KABELBAAN DE TEIDE en andere producten die via onze Websites worden aangeboden tegen betaling, en de prijs van elk van deze producten–inclusief belastingen–worden te allen tijden op de Website vermeld.

De toegang tot de informatie op onze Websites is gratis.

De consument begrijpt dat de informatie op de Websites, waaronder de algemene informatie over de catalogus van diensten, evenals informatie over andere producten die op de Websites worden aangeboden en die Algemene Voorwaarden van Koop Online en prestaties van het contract, voldoende toereikend zijn om eventuele fouten in de toestemming ervan uit te sluiten.

1.1 Procedures

Om verder te gaan met het gebruik van de diverse aangeboden diensten op de Websites, moet de consument alle aanwijzingen en instructies opvolgen die op het scherm worden weergegeven tijdens elke stap van het aankoopproces en daarbij de benodigde gegevens verstrekken via de desbetreffende formulieren op de Websites, wat het lezen en accepteren zou inhouden van alle Algemene Voorwaarden van Koop Online die daarin zijn vastgesteld, waarmee de consument verklaart de voornoemde procedures te kennen en te accepteren om gebruik te mogen maken van de producten en diensten die via de Website worden aangeboden.

De consument voltooid zijn of haar aankoop door aan alle fasen van deze aankoop te voldoen, met daarbij aan de betalingsverplichting te voldoen via de verschillende beschikbare opties, hetzij met een "creditcard" of via het betalingssysteem "PayPal".

Deze Algemene Voorwaarden van Koop On Line zullen deel uitmaken van het contract na de uitdrukkelijke aanvaarding van de consument, welke wordt bewerkstelligt nadat hij of zij de aankoopgegevens invoert en verzendt.

Het gebruik van een van de diensten van de Website, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Websites, evenals van de Algemene Voorwaarden van Koop Online en, waar nodig, van de specifieke aankoopvoorwaarden die beschikbaar zijn voor de consument vóór het voltooien van het aankoopproces, en die de aankoop van toegangsbewijzen en ook die van alle andere producten en diensten die worden aangeboden via de Website reguleren.

1.2 Documentatie en taal

Deze Algemene Voorwaarden van Koop Online zijn te allen tijde beschikbaar tijdens het online winkelen op de Website van KABELBAAN DE TEIDE en mogen worden afgedrukt en opgeslagen door de consument.

Wanneer het aankoopproces van producten is voltooid, ontvangt de consument een vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher) van zijn of haar aankoop met daarop een streepjescode. Deze streepjescode wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de aangekochte activiteit.

De consument mag zich niet beroepen op zijn of haar herroepingsrecht, aangezien een van de wettelijk uitzonderingen, vastgesteld in Artikel 103 (deel L) van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, waarmee de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, waarin letterlijk staat: "Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten die betrekking hebben op de volgende items: het leveren van accommodatiediensten anders dan voor huisvesting, het vervoer van goederen, voertuigverhuur, catering of diensten met betrekking tot recreatieve activiteiten, in het geval een specifieke datum of periode van uitvoering is vastgesteld in de contracten."

In het geval van incidenten, aanspraken en uitoefening van hun rechten, kunnen consumenten een e-mail verzenden naar volcano@volcanolife.com

Alternatieve plannen voor afgelaste activiteiten:

KABELBAAN / OBSERVATORIUM

Als de weersomstandigheden of technische redenen het niet toelaten om de activiteit uit te voeren, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Als het te bewolkt is, kan de gebruikelijke route van het geboekte bezoek door het Observatorium worden aangepast.

TEIDE TOUR + KABELBAAN

Als de weersomstandigheden de werking van de Kabelbaan niet mogelijk maken voor de activiteit Teide Tour met Kabelbaan, worden de prijzen van de retourvervoersbewijzen als volgt terugbetaald: € 37 voor volwassenen (niet-inwoners) en € 18,50 voor kinderen (niet-inwoners); of € 14 voor volwassenen (inwoners) en € 9,75 voor kinderen (inwoners).

SUNSET & STARS

Als de weersomstandigheden de werking van de Kabelbaan niet mogelijk maken voor de activiteit Sunset & Stars, wordt er genoten van de zonsondergang vanuit het Uitzichtpunt Chío of vanuit Los Roques de García en worden de prijzen van de retourvervoersbewijzen als volgt terugbetaald: € 37 voor volwassenen (niet-inwoners) en € 18,50 voor kinderen (niet-inwoners); of € 14 voor volwassenen (inwoners) en € 9,75 voor kinderen (inwoners).

KABELBAAN BIJ ZONSONDERGANG

Als de weersomstandigheden de werking van de Kabelbaan niet mogelijk maken voor de activiteit Kabelbaan bij zonsondergang, zal het volledige bedrag van de activiteit worden terugbetaald.

ASTRONOMISCHE TOUR

Als de weersomstandigheden het niet toelaten om de activiteit uit te voeren, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Als de weersomstandigheden het niet toelaten om het Observatorium de Teide te bezoeken, wordt de de prijs van de avondexcursie naar de Teide (met of zonder picknick) in rekening gebracht en het verschil wordt terugbetaald. Als het te bewolkt is, kan de gebruikelijke route van het geboekte bezoek door het Observatorium worden aangepast. Als de weersomstandigheden het niet toelaten om de astronomische waarneming uit te voeren, wordt € 30 per volwassene en € 25 per kind terugbetaald.

ASTRONOMISCHE WAARNEMING

Wanneer de weersomstandigheden de waarneming niet toelaten, zal de betaling voor de activiteit worden terugbetaald.

BEKLIMMING VAN DE TOP

Als de weersomstandigheden de werking van de Kabelbaan niet mogelijk maken voor de Beklimming van de top van de Teide, zal het bezoek aan het Nationale Park met een alternatieve wandeling worden georganiseerd en zal het verschil tussen de Teide Tour zonder Kabelbaan en de Beklimming van de Top worden terugbetaald (€ 55,50 per volwassene en € 27,75 per kind).

Wanneer bij de rest van de wandelactiviteiten de Kabelbaan wegens slechte weersomstandigheden is gesloten, zal er een alternatieve wandeling worden georganiseerd en wordt 50% van het bedrag van de activiteit terugbetaald.

Als de kabelbaan wel werkt, maar het personeel van het Nationale Park de Teide het pad naar de top heeft afgesloten, zullen we met de kabelbaan ophoog gaan tot aan la Rambleta en een alternatieve wandeling maken. In dit geval betalen we je het verschil tussen de Teide Tour met Kabelbaan en de Beklimming van de Top terug (€ 18,50 per volwassene en € 9,25 per kind).

ANNULERINGEN

Voor alle activiteiten zijn de datumwijzigingen voor 1 jaar geldig als ze niet zijn ingewisseld. Datumwijzigingen en annuleringen van toegangsbewijzen moeten gebeuren binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de dag van de eerste boeking. Er zijn maximaal 3 wijzigingen van de datum toegestaan.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor wijzigings- of annuleringsverzoeken van boekingen voor de Kabelbaan als deze gesloten is door slechte weersomstandigheden. In alle andere gevallen kan het tijdschema of datum worden gewijzigd of het ticket kan worden geannuleerd. Dit kan gratis 1 uur voor aanvang van de sessie worden gedaan. Na deze tijd worden er geen wijzigingen of annuleringen geaccepteerd en wordt het volledige aanbetaalde bedrag ingehouden. Alle acties met betrekking tot wijzigingen en annuleringen van toegangsbewijzen voor de Kabelbaan kunnen eenvoudig worden gedaan via ons boekingsbeheersysteem

Aangezien de werking van de kabelbaan onderhevig is aan veranderende weersomstandigheden (windsnelheid, temperatuur, enz.), kunnen er soms vertragingen in het geplande schema optreden. Het kan gebeuren dat de installaties van de Kabelbaan worden gesloten wegens slechte weersomstandigheden en je vertrek vertraging oploopt. Als deze vertraging 90 minuten of langer duurt, kun je zonder enige kosten vragen om een volledige terugbetaling op voorwaarde dat je geen gebruik hebt gemaakt van de toegangsbewijzen.

Voor de activiteit Sunset & Stars, kunt u de datum wijzigen of overgaan tot annulering, zonder kosten, tot 48 uur voor de activiteit. Na het vervallen van deze periode wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Als de annulering minder dan 24 uur vóór de activiteit plaatsvindt, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Voor de rest van de activiteiten is het mogelijk gratis de activiteiten te annuleren of de datum ervan te wijzigen tot 24 uur vóór de activiteit. Na het vervallen van deze periode wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Aangezien de toestemming voor toegang tot de krater is inbegrepen in de wandelactiviteiten De Teide Top Beklimmen inclusief Kabelbaan en Beklimming van de top met Kabelbaan VIP, accepteren wij geen wijzigingen of annuleringen vanaf het moment dat de boeking is bevestigd. Dit is te wijten aan de manier waarop het vergunningensysteem van het Nationale Park de Teide werkt. 

Omdat er derden betrokken zijn bij bepaalde belevenissen, met hun eigen omboekings- en annuleringsbeleid, is het noodzakelijk om het gedeelte “Wijzigingen en annuleringen” van de desbetreffende belevenis te raadplegen voor meer informatie over de algemene voorwaarden die erop van toepassing zijn.

VOORWAARDEN VOOR GROEPEN
BETALING:
 • 100% tot één maand voor de datum van de activiteit.

ANNULERING:

 • Minder dan 30 dagen van tevoren: 50% van de rekening.
 • Minder dan 15 dagen van tevoren: 100% van de rekening.
MIN. PAX GROEPEN:
 • Minimum aantal personen in een groep om deze voorwaarden in aanmerking te komen.

Als consumenten tijdens onze activiteiten een ​​ongeluk krijgen of ziek worden, moet 112 worden gebeld.

Bij het boeken van activiteiten met een rondleiding door het Observatorium de Teide, geeft de klant te kennen dat hij op de hoogte is van de regels van het Observatorium de Teide die gelden voor het bezoek. Deze regels kunnen voor het maken van de boeking op het web worden geraadpleegd en zijn ook te vinden op de voucher die de klant ontvangt na het maken van de boeking.

Mocht de creditcard onvoldoende saldo hebben vóór de levering van de geboekte dienst of de betaling ervan wordt terugbetaald, dan wordt de boeking geannuleerd en worden annuleringskosten in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht eventuele verdere schade te vorderen.

Als u ingeschreven staat voor speciale kortingen, moet u dit kunnen aantonen aan de hand van geldige bewijsstukken (Kabelbaan de Teide: inwoners en kinderen jonger dan 14 jaar; Aangeboden door Volcanolife: volwassenen van 65 jaar of bejaarden, kinderen jonger dan 14 jaar en inwoners). Wanneer u niet beschikt over de benodigde bewijstukken, moet het prijsverschil bij het loket of op de aangegeven plaats van toegang worden betaald om toegang te krijgen tot de geboekte activiteit.

Wanneer andere producten en/of diensten worden gekocht via de Website die geen betrekking hebben tot toegangsbewijzen, ontvangt de gebruiker ook per e-mail een vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher). Op dezelfde manier wordt de consument vóór het aankoopproces via de Websites geïnformeerd over de specifieke contractvoorwaarden van de aankoop van de desbetreffende producten of diensten.

Met de uitgifte van de vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher) worden alle eisen voor het verstrekken van een document als bewijs van de factuur als vervuld beschouwd, dit in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1073/2014 van 19 december, waarmee, onder meer, de Verordening wordt aangepast die de verplichtingen inzake facturering reguleert, goedgekeurd bij Koninklijk besluit 1619/2012 van 30 november.

Deze Algemene Voorwaarden van Koop Online zijn opgesteld in het Spaans en vertaald naar de diverse talen van de Website.

Gebruik van promotiecodes op de Website

De consumenten kunnen bij hun voucher een promotiecode ontvangen die kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen op de Website.

Het gebruik van deze promotiecodes, die de consument bij zijn voucher voor een activiteit ontvangt, zijn uitsluitend geldig voor toekomstige aankopen van activiteiten uit de desbetreffende catalogus, inclusief het boeken van dezelfde activiteit waarvoor de promotiecode werd ontvangen, met als voorwaarde dat de consument deze activiteit niet heeft geannuleerd.

VOLDOEN AAN DE COVID-19 PREVENTIEVE MAATREGELEN

Uitvoeringsprotocol van Kabelbaan de Teide

Om mogelijke COVID-19-besmettingen te voorkomen heeft KABELBAAN DE TEIDE de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van zijn klanten en het personeel in hun faciliteiten te waarborgen. Namelijk:

 • Het dragen van een gezichtsmasker is verplicht: Gedurende de activiteiten en in gemeenschappelijk gebieden is het dragen van een gezichtsmasker verplicht.
 • Periodieke ontsmetting overdag: De cabines van de Kabelbaan en de rest van de installaties worden dagelijks grondig ontsmet door een ontsmettingssysteem voor een optimale hygiëne.
 • Het ontsmetten van de handen is verplicht voor het betreden van de cabine of installaties: KABELBAAN DE TEIDE biedt gebruikers alcoholgel om hun handen te ontsmetten. Pompjes met alcoholgel zijn overal in onze installaties te vinden voor een juiste handhygiëne.
 • Minimale sociale afstand: In gemeenschappelijke gebieden wordt aan de hand van vloersignalering de minimale sociale afstand tussen personen aangegeven. In de wachtrij is deze afstand 1,5 meter.
 • Luchten van de cabine: KABELBAAN DE TEIDE heeft de ramen van de cabines vervangen om de cabines voortdurend van frisse lucht te voorzien. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ramen gedeeltelijk open te houden tijdens elke rit.
 • Getraind en goed uitgerust personeel: Ons personeel heeft training ontvangen met betrekking tot maatregelen tegen COVID-19 en is uitgerust met de benodigde veiligheidsuitrusting.
 • Beperkte capaciteit voor elk gebied van de installaties: De huidige regelgeving staat een maximaal aantal personen toe in elk gebied van de installaties.
 • Beperkte capaciteit in de cabine: De huidige regelgeving beperkt de capaciteit van de cabines.
 • Digitalisering van de audiogidsen, brochures en andere fysieke media: KABELBAAN DE TEIDE zet zich in voor de digitalisatie van informatie om het gebruik van gedrukte brochures zoveel mogelijk te beperken. Klanten hebben toegang tot de digitale versies van de brochures en audiogidsen.

Deze sanitaire maatregelen kunnen op elk moment naar behoefte worden aangepast volgens de aanbevelingen van de betrokken officiële instanties.

Verplichte COVID-19-maatregelen voor de gebruiker

Ten behoeve van de gezondheid in de installaties waar de activiteiten van KABELBAAN DE TEIDE plaatsvinden en te zorgen dat ze worden uitgevoerd volgens de COVID-19 medische noodtoestand genomen hygiënische maatregelen, zijn gebruikers verplicht tot het:

 • Gebruik van een gezichtsmasker tijdens de activiteit en in openbare gebieden.
 • Ontsmetten van de handen voor aanvang van de activiteit en altijd wanneer mogelijk.
 • Handhaven van een veilige afstand van 1,5 meter zoals aangeduid door de signalering en het respecteren van de beperkte hoeveelheid mensen die zich in elk gebied van de installaties mogen bevinden.
 • Te allen tijde opvolgen van de instructies van het bedrijfspersoneel.

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat het niet (volledig) naleven van de bovenstaande maatregelen leidt tot weigering van de toegang tot de installaties en het uitvoeren van de gecontracteerde activiteit.

Verder wordt de gebruiker geïnformeerd dat als deze COVID-19-symptomen vertoont, het personeel van KABELBAAN DE TEIDE hem/haar en reisgenoten, als preventieve maatregel, de toegang tot de activiteit zal weigeren en dat alle instructies moeten worden opgevolgd met betrekking tot quarantaine en de evacuatie van personen met infectiesymptomen of waarvan wordt verdacht dat ze de infectie hebben. In dat geval wordt het betaalde bedrag voor de activiteit terugbetaald.

1.3. Technische middelen

De Websites stellen alle technische middelen ter beschikking van de consument om fouten bij het invoeren van gegevens te corrigeren in de diverse formuleren die worden weergegeven op het scherm tijdens het aankoopproces.

1.4. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van Koop Online

KABELBAAN DE TEIDE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden van Koop Online te wijzigen, of, waar nodig, de specifieke contractvoorwaarden die van toepassing zijn, evenals alle andere algemene of specifieke voorwaarden, regels van gebruik of kennisgevingen die van toepassing zijn. De plicht om consumenten in kennis te stellen wordt als vervuld beschouwd door de Algemene Voorwaarden op de Websites van KABELBAAN DE TEIDE aan te passen.

In ieder geval, vóór de aankoop van producten of diensten, kunnen de Algemene Voorwaarden van Koop Online worden geraadpleegd evenals, waar nodig, de specifieke aankoopvoorwaarden die mogelijk van toepassing. KABELBAAN DE TEIDE behoudt zich ook het recht voor om de weergave, instellingen en locatie van de Website te wijzigen, evenals de inhoud en gebruiksvoorwaarden daarvan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die de consument invoert op deze Website, evenals alle andere gegevens die zijn gegenereerd als resultaat van hun relatie met ons zullen worden opgenomen in bestanden waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de onderneming Teleférico del Pico de Teide, S.A. met als maatschappelijke zetel: Calle San Francisco 5, 4º, 38002, Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden. De gegevens zullen worden verwerkt voor de ontwikkeling, beheer en controle met betrekking tot de relatie tussen de consument en ons en met name voor de verwerking van toegangsvervoersbewijzen of andere producten, evenals het verwerken van verzoeken van de consument en regelmatig te communiceren om onze diensten te kunnen verbeteren en voor statistische doeleinden.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar te kunnen uitoefenen onder wettelijk voorgeschreven voorwaarden, moet u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de verantwoordelijke instantie(s), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

WE HEBBEN WE DE TOESTEMMING NODIG VAN UW OUDERS OF WETTELIJK VOOGD ALS U JONGER BENT DAN 14 JAAR.

Om dit te doen, zullen we contact met ze opnemen en ze vragen om te bevestigen dat ze uw vader, moeder of voogd zijn, en of ze toestemming verlenen. Alleen na deze toestemming kunnen wij uw aanvraag accepteren.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, gegevensportabiliteit en beperking te kunnen uitoefenen onder wettelijk voorgeschreven voorwaarden, moet uw daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de verantwoordelijke instantie(s), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

TOEPASSELIJK RECHT. RECHTSGEBIED

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. De partijen kunnen de beslechting van een geschil indienen bij de rechtbank van de woonplaats van de consument en afzien van enig ander rechtsgebied.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APP WANDELAUDIOGIDS

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Applicatie “Volcano Teide” (hierna: de App), die kan worden gedownload van het domein volcanoteide.com Het downloaden of gebruiken van de App geeft de status van Gebruiker aan eenieder die dit doet en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden die zijn opgenomen in dit document, in het Privacybeleid en in de Juridische Kennisgeving van genoemde website. De Gebruiker dient deze voorwaarden telkens wanneer hij of zij de App gebruikt te lezen, aangezien deze in de toekomst kunnen worden gewijzigd.

Alleen Gebruikers die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE hebben toegang tot het downloaden en gebruiken van de App. Gebruikers die geen autorisatie hebben, hebben geen toegang tot dergelijke inhoud.

Kosten: U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten of uitgaven die zijn gemaakt als gevolg van het downloaden en gebruiken van de App van de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE, inclusief netwerk- of roamingkosten. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Anonieme statistieken: De GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE behoudt zich het recht voor om uw activiteiten in de App bij te houden en onze externe aanbieders te informeren over statistische gegevens. Dit alles wordt op vertrouwelijke wijze gedaan zonder uw gegevens openbaar te maken.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens: Wij willen u helpen alle noodzakelijke stappen te ondernemen om uw privacy en informatie te beschermen. Raadpleeg het privacybeleid van de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE en de privacyverklaring met betrekking tot de App om erachter te komen wat voor soort informatie we verzamelen en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het is verboden om een deel van de App en de daarin opgenomen onderdelen te wijzigen of aan te passen om de beveiligingsfuncties of andere functies van het programma te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te manipuleren (of te proberen uit te schakelen) en om de App of de inhoud ervan te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden. Het is verboden om de App te gebruiken voor het beschadigen van de eigendommen, rechten of belangen van de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE of derden. Het is tevens verboden gebruik te maken van de App op dusdanige wijze dat de netwerken, servers, apparatuur, producten en/of computerprogramma's van de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE of derden worden gewijzigd, beschadigd of uitgeschakeld.

De App en de inhoud ervan (teksten, foto's, afbeeldingen, afbeeldingen, technologie, software, links, inhoud, grafisch ontwerp, broncode enz.), alsmede handelsmerken en andere onderscheidende tekens zijn eigendom van de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE of derden, en de Gebruiker verwerft geen enkel recht op hen door enkel het gebruik van de App. De Gebruiker zal zich onthouden van:

 • Het verveelvoudigen, kopiëren, distribueren, ter beschikking stellen aan derden, publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen van de App of de inhoud ervan, behalve in de gevallen die door de wet worden bepaald of wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE of door de houder van genoemde rechten.
 • Het reproduceren of kopiëren van de App of de inhoud ervan voor privégebruik en/of deze openbaar de communiceren of beschikbaar te stellen aan derden wanneer dit de reproductie ervan met zich meebrengt.
 • De gehele inhoud van de App of een wezenlijk deel ervan te extraheren of hergebruiken.

De GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE verleent voor onbepaalde tijd, onder voorbehoud van de voorwaarden in het vorige gedeelte, een licentie aan de Gebruiker voor het niet-exclusieve, gratis en persoonlijke gebruik van de App dat beperkt is tot het nationale grondgebied. Deze licentie wordt ook verleend onder dezelfde voorwaarden in het geval van aanpassingen van de App. Deze gebruikslicenties kunnen te allen tijde door de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE eenzijdig worden ingetrokken, enkel door kennisgeving daarvan aan de Gebruiker.

De Gebruiker draagt altijd de verantwoordelijkheid om over adequate hulpmiddelen te beschikken voor de detectie en verwijdering van schadelijke programma's of enig ander schadelijk element. De GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan computerapparatuur tijdens het gebruik van de App. De GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE is tevens niet aansprakelijk voor schade die aan Gebruikers wordt toegebracht wanneer dergelijke schade voortvloeit uit storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die de dienst onderbreken.

BELANGRIJK: Wij kunnen, zonder enige verplichting jegens u, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als u de App blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt dit gebruik in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Als u niet akkoord gaat of instemt gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toestemming om de App of gerelateerde software te gebruiken of downloaden. Uw gebruik van deze App is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen of het onvermogen om inhoud of andere informatie die door de App wordt bewaard of verzonden, op te slaan of te verzenden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van informatie of advies die via de App wordt verzonden. Wij kunnen uw gebruik naar eigen goeddunken te allen tijde beperken of stopzetten. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enig gerelateerd verlies of schade.

De Gebruiker stemt ermee in om correct gebruik te maken van de App, in overeenstemming met de Wet, met deze Gebruiksvoorwaarden en met andere voorschriften en instructies die van toepassing kunnen zijn. De Gebruiker is jegens de GROEP TELEFÉRICO DEL TEIDE en derden aansprakelijk voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichtingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden in hun geheel geregeld door het Spaanse recht. Voor de beslechting van enig geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing ervan, onderwerpt de Gebruiker zich uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Santa Cruz de Tenerife (Spanje).