Nota prawna

NOTA PRAWNA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

WŁAŚCICIEL STRONY

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że niniejsza strona jest własnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., hiszpańskiej spółki o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38301, wpisanej do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, która jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com

OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PORTALU

WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PORTALU

Dostęp do naszej strony internetowej jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej rejestracji ani subskrypcji. Użytkownik odwiedza stronę w dobrej wierze, zgodnie z zasadami niniejszych ogólnych warunków użytkowania oraz na własną odpowiedzialność.

Osoba wchodząca na niniejszą stronę internetową i korzystająca z niej − czy to konsument, czyli klient dokonujący zakupu bezpośrednio na publicznej stronie internetowej, czy partner dokonujący rezerwacji za pośrednictwem prywatnej sieci przy użyciu nazwy użytkownika i hasła − staje się jej Użytkownikiem i jest zobowiązana do zapoznania się oraz wyraźnego i bezwarunkowego zaakceptowania w całości niniejszych ogólnych warunków użytkowania, obowiązujących w momencie dostępu do strony, które prosimy uważnie przeczytać. Za pośrednictwem naszej strony oferujemy różne usługi oraz informacje o TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony treści i usług prawidłowo, w dobrej wierze i zgodnie z prawem, w zakresie obowiązujących w danym momencie przepisów prawnych oraz niniejszych warunków korzystania z portalu.

Użytkownik portalu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania poniższych zasad, wymienionych w sposób przykładowy, lecz niewyczerpujący:

 • Nie wolno używać żadnego rodzaju materiałów, które są nielegalne, zawierają groźby lub treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, oszczercze bądź obsceniczne, stanowią naruszenie praw własności intelektualnej, praw do znaków towarowych, poufności, prywatności lub jakiegokolwiek innego prawa, w jakikolwiek inny sposób zniesławiają lub uwłaczają osobom trzecim, zawierają wirusy komputerowe, propagandę polityczną, treści reklamowe, łańcuszki, masową wysyłkę wiadomości lub jakąkolwiek inną formę „spamu” i są ogólnie dokuczliwe lub powodują niepotrzebne niedogodności.
 • Nie wolno złośliwie i umyślnie powodować strat ani wyrządzać szkód, które mogą zmodyfikować niniejszą stronę lub zakłócić jej działanie. Nie wolno też wprowadzać ani rozpowszechniać wirusów komputerowych, które mogą dokonywać nieautoryzowanych zmian w treści strony lub systemach tworzących portal.
 • Nie wolno wykorzystywać strony do celów przestępczych lub związanych z działalnością prawnie karalną czy jakimikolwiek nielegalnymi praktykami.
 • Nie wolno powielać, kopiować, rozpowszechniać, przekształcać lub modyfikować informacji i treści zawartych na niniejszej stronie internetowej bez zgody posiadacza odpowiednich praw.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie wyświetlane na niniejszej stronie internetowej treści, a w szczególności projekt, tekst, grafika, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub jakiekolwiek inne znaki czy wzory, które mogą być używane w celach przemysłowych i handlowych są przedmiotem prawa do własności intelektualnej i przemysłowej, którego posiadaczami są TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. lub właściciele danych znaków i wzorów, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej za ich należytym upoważnieniem, i to oni posiadają wyłączne prawo do ich eksploatacji.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie udziela licencji ani zezwolenia na korzystanie w żaden sposób z posiadanych praw do własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnej innej własności czy praw związanych z niniejszą stroną internetową, jej treścią i usługami.

W związku z tym, zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/1996 z dnia 12 kwietnia 1996, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o własności intelektualnej, a także hiszpańskiej ustawy nr 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 o znakach towarowych oraz prawodawstwa uzupełniającego w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, zabrania się powielania, transmisji, adaptacji, tłumaczenia, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, w tym udostępniania za pomocą jakichkolwiek środków przekazu, wszelkich form eksploatacji i/lub modyfikacji, w całości lub w części, jakichkolwiek treści zawartych na niniejszej stronie internetowej, nie uzyskawszy uprzednio wyraźnej zgody TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności niniejszej strony internetowej i powiązanych z nią praw do własności intelektualnej i przemysłowej, których posiadaczem jest TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Ponadto, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem obrazów i/lub treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszystkie kwestie związane z naszą stroną internetową są regulowane wyłącznie przepisami prawa europejskiego. W kwestii rozstrzygania wszelkich sporów lub różnic między stronami odnośnie do treści zawartych na niniejszej stronie internetowej i ich interpretacji, strony dobrowolnie uznają właściwość sądów w miejscu zameldowania Użytkownika, zrzekając się przy tym otwarcie jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

GWARANCJA ZACHOWANIA POUFNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy oraz poufnego traktowania danych osobowych i podejmuje w tym celu niezbędne środki techniczne, organizacyjne oraz bezpieczeństwa, aby zapobiec modyfikacji, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do wspomnianych danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i hiszpańskiej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa hiszpańskiego.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie swojej polityki w zakresie ochrony danych w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub zmian w prawodawstwie, orzecznictwie lub kryteriach stosowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych i Parlament Europejski lub właściwy w danym okresie organ, o czym należycie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

PLIKI COOKIES

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. może wykorzystywać pliki „cookies” w trakcie świadczenia usług za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Cookies to pliki tekstowe zawierające dane osobowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej, ale są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić naszą stronę poprzez linki przekierowujące do stron nienależących do naszej firmy, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności danych stron internetowych ani za pliki cookie, które mogą one przechowywać na komputerze Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji → Patrz Polityka plików cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Udostępniając Użytkownikom naszą stronę internetową, pragniemy zaoferować Państwu wysokiej jakości treści i usługi, dokładając najwyższej staranności nie tylko w ich świadczeniu, lecz także w zastosowaniu zasobów technologicznych. Nie odpowiadamy jednak za obecność wirusa ani żadnego innego elementu, który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić system komputerowy, dokumenty i pliki Użytkownika.

W szczególności TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za poniższe okoliczności, wymienione w sposób przykładowy, lecz niewyczerpujący:

 • Niedostępność, stan techniczny i nieprawidłowe działanie strony internetowej i/lub jej usług lub treści. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie straty i szkody spowodowane brakiem dostępności lub ciągłości działania strony internetowej i jej zawartości.
 • Ewentualne błędy w treści ani usunięcie wszelkich mogących wystąpić nieprawidłowości.
 • Brak użyteczności strony internetowej lub jej zawartości.
 • Obecność w zawartości strony internetowej wirusów lub złośliwego bądź szkodliwego oprogramowania.
 • Złe wyświadczenie usługi lub jakiekolwiek problemy związane z dostawcami usług.
 • Otrzymywanie, nabywanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie treści przez Użytkowników.
 • Korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej lub jej zawartości w sposób nielegalny, niedbały, przestępczy, sprzeczny z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania lub naruszający zasadę dobrej wiary.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania w zakresie dostępności i ciągłości działania niniejszej strony internetowej. W miarę możliwości postaramy się poinformować Użytkowników o jakiejkolwiek przerwie w usłudze i przywrócić ją tak szybko, jak to możliwe. Niemniej jednak zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowości lub przerwy w działaniu naszej strony internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że aby móc korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także aby otrzymywać informacje na temat nowych produktów, konieczne jest podanie określonych danych osobowych, które zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zostaną zamieszczone w naszej bazie danych i automatycznie przetworzone wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług. Pliki, za które jesteśmy odpowiedzialni zostały należycie zarejestrowane w Głównym Rejestrze Ochrony Danych Hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych.

ZGODA I UPOWAŻNIENIE DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., jako firma odpowiedzialna za pliki informuje, że podając Państwa dane osobowe za pośrednictwem różnych formularzy zawartych na niniejszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną, wyrażają Państwo zgodę i otwarcie udzielają upoważnienia, o charakterze odwołalnym i bez mocy wstecznej, do zamieszczenia ich w naszej bazie danych i automatycznego przetwarzania, akceptując niniejszą politykę prywatności dotyczącą dostarczonych danych, które będą zawsze traktowane jako poufne, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych zawartych w hiszpańskiej ustawie organicznej o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz pozostałych mających zastosowanie przepisach prawa hiszpańskiego. Niniejsza polityka prywatności jest regulowana przepisami mającymi zastosowanie na terenie Unii Europejskiej, którym podlegają wszyscy Użytkownicy korzystający z niniejszej strony internetowej, zarówno krajowi, jak i zagraniczni.

GROMADZONE DANE I ICH PRZEZNACZENIE

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Użytkownik nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do podania swoich danych osobowych, oraz że gromadzimy dane ściśle odpowiednie i konieczne w celu wykorzystania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego są nam udostępniane, są one jednak niezbędne do świadczenia oferowanych usług. Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie wymagane pola.

Zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej informacje są wykorzystane do prawidłowego przetworzenia, ściśle wewnętrznie, wszystkich udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych niezbędnych do ich poprawnej i pełnej identyfikacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników ma na celu zapewnienie im kompleksowej obsługi, jak również dostarczenie informacji na temat świadczonych usług oraz właściwe zarządzanie nawiązaną relacją, zarządzanie subskrybowanymi usługami, świadczenie, poszerzanie oferty i poprawę usług oferowanych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności obsługę i przekazywanie Użytkownikom na ich wyraźne żądanie informacji, którymi mogą być zainteresowani, komunikowanie zmian w usługach, a także przesyłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną informacji związanych z ofertami i usługami TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. lub naszych partnerów.

FORMULARZ KONTAKTOWY: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Państwa adres e-mail zostanie zamieszony w bazie danych w celu dostarczenia informacji na temat naszych usług i przedsięwzięć lub wszelkich innych informacji, o które zostaniemy poproszeni drogą mailową. Zgodnie z z postanowieniami powyższych ustępów TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zobowiązuje się nie przekazywać, nie komunikować ani nie udostępniać danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Ponadto TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. usunie lub sprostuje dane niedokładne, niekompletne bądź już nieaktualne lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ON-LINE dla konsumenta:

Patrz Polityka zwrotów kosztów dokonanych rezerwacji.

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec modyfikacji, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi lub kradzieży danych osobowych, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. przyjęła poziomy bezpieczeństwa przewidziane prawnie w celu ochrony danych, wdrożyła niezbędne środki techniczne i stosuje w swoich plikach wszystkie środki bezpieczeństwa stanowiące gwarancję poufnego przetwarzania danych w myśl dekretu królewskiego nr 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku oraz pozostałych przepisów prawa hiszpańskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.  wdrożyła nowe zabezpieczenia wymagane przez RODO w związku z wprowadzeniem nowych praw Użytkownika (prawa do przejrzystego przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych i do przenoszenia danych), z zachowaniem praw dostępu, sprostowania i usunięcia danych (prawa do „bycia zapomnianym”). Jednakowoż TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. dokonała wymaganych udoskonaleń w zakresie uzyskiwania zgody zainteresowanej strony, ustanawiając odpowiednie działania w tym zakresie i przeprowadzi wymaganą ocenę skutków, powiadamiając właściwy organ o wszelkim naruszeniu bezpieczeństwa, wyznaczając do nadzorowania tych zadań inspektora ochrony danych.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., zastrzega sobie prawo do decyzji o zamieszczaniu lub niezamieszczaniu Państwa danych w swoich plikach.

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Państwa dane są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie oraz do celów wymienionych powyżej. W przypadku, gdyby Państwa dane miały zostać powierzone lub udostępnione osobom trzecim, Użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni o planowanym przekazaniu danych, ich adresatach oraz przeznaczeniu, aby mogli udzielić stosownej zgody.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. może ujawnić dane osobowe Użytkowników na wniosek organu sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UPOWAŻNIENIE I USUWANIE DANYCH

Konieczne jest zgłaszanie nam wszelkich zmian w Państwa danych osobowych w celu ich aktualizacji, w przeciwnym razie nie będziemy odpowiadać za ich prawdziwość. Użytkownik oświadcza równocześnie, że udostępnia swoje dane osobiście, a wszystkie podane informacje są prawdziwe i zachowują ważność dla celów, dla których są wymagane. Brak wyraźnego żądania usunięcia Państwa danych z naszej bazy danych jest równoznaczny ze zgodą na dalsze ich przechowywanie w celu właściwego przetwarzania, zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały one pozyskane.

PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ANULOWANIA, SPRZECIWU I USUWANIA (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM) ORAZ PRAWO DO PRZENOSZENIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili Użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu do naszych plików, aby sprawdzić swoje dane osobowe, sprostować je, jeśli są niepoprawne lub uległy zmianie i anulować je, jeśli nie życzy sobie dłużej figurować w naszej bazie danych. Użytkownik może również skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz z prawa do ich przenoszenia. Z praw tych Użytkownik może skorzystać, wysyłając pisemny wniosek opatrzony podpisem i zawierający następujące informacje: pełne imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i pismo wyszczególniające żądanie. Wniosek należy przesłać na adres: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania.

UWAGA

Data ostatniej aktualizacji niniejszych warunków ogólnych to 16 maja 2018 roku. W dowolnym momencie możemy dokonać w nich zmian. Aby upewnić się, że nie nastąpiła żadna dotycząca Państwa zmiana, prosimy sprawdzać datę ostatniej aktualizacji przy każdej wizycie na naszej stronie. Wszelkie prośby o wyjaśnienia odnośnie do warunków korzystania z naszej strony internetowej prosimy kierować do nas osobiście telefonicznie pod numerem telefonu (+34) 922 010 440 lub pisemnie na adres e-mail lopd@telefericoteide.com

UWAGA: Niniejszy dokument został zarejestrowany i jest w pełni chroniony. W żadnym przypadku nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować, udostępniać, komunikować, przekształcać, używać lub sprzedawać niniejszej dokumentacji. W przeciwnym razie firma może podjąć odpowiednie kroki prawne.