Środki zapobiegawczeprzeciwko COVID-19

Bezpieczeństwo klientów i pracowników Volcano Teide jest naszym priorytetem, dlatego przyjęliśmy szereg środków, aby zapewnić, że wizyta będzie bezpieczna i satysfakcjonująca.

Safe Tourism Certified

Certyfikat ”Safe Tourism Certified” Hiszpańskiego Instytutu ds. Jakości Turystyki (ICTE)

Nasza firma otrzymała od Hiszpańskiego Instytutu ds. Jakości Turystyki (ICTE) certyfikat “Safe Tourism Certified”, propagowany przez Sekretarza Stanu ds. Turystyki.

Ten certyfikat bezpiecznej turystyki jest oficjalnym potwierdzeniem, że dbamy o bezpieczną i jakościową turystykę w Hiszpanii, gwarantując wdrożenie w naszych obiektach Systemu Zapobiegania Zagrożeniom dla Zdrowia w obliczu Covid-19.

Dowiedz się więcej o certyfikacie Safe Tourism Certified

Środki zapobiegawcze Volcano Teide przeciwko COVID-19

Zawarte na niniejszej stronie środki zapobiegawcze przeciwko chorobie COVID-19 są obowiązkowe i należy je stosować, aby zagwarantować bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Nieprzestrzeganie tych środków, a także wykazywanie objawów związanych z zarażeniem koronawirusem powodującym COVID-19 stanowią podstawę do odmowy przeprowadzenia atrakcji przez nasz personel. W takiej sytuacji kwota rezerwacji zostanie zwrócona.

 • Obowiązkowa maseczkaNależy obowiązkowo nosić maseczkę zarówno w trakcie atrakcji, jak i w przestrzeniach wspólnych.

 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed dostępem do kabiny i obiektówZapewniamy wodno-alkoholowy żel do dezynfekcji rąk. Pojemniki z żelem są umiejscowione w różnych miejscach na terenie naszych obiektów, aby zapewnić prawidłową higienę rąk.

 • Minimalna bezpieczna odległośćW przestrzeniach wspólnych minimalna bezpieczna odległość między osobami − w kolejkach wynosząca 1.5 metry − jest wyznaczona za pomocą systemów sygnalizacyjnych pod stopami.

 • Pomiar temperatury przed dostępem do kabinyPrzed rozpoczęciem atrakcji wykonujemy pomiar temperatury ciała. W przypadku, gdy pomiar przekroczy zalecany limit, nasi pracownicy odmówią dostępu na pokład i przystąpimy do zwrotu kwoty rezerwacji.

 • Wycieraczki do dezynfekcji obuwiaNależy obowiązkowo korzystać z wycieraczek nasączonych roztworem dezynfekującym, rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie obiektów.

 • Ograniczenie liczby osób dla każdej strefy na terenie obiektówZgodnie z obowiązującymi przepisami ustalona została maksymalna liczba osób mogących przebywać w każdym z obszarów na terenie naszych obiektów.

 • Ograniczona liczba osób w kabinieZgodnie z obowiązującymi przepisami liczba osób w kabinie została ograniczona.

 • Cykliczna dezynfekcja w ciągu dniaZarówno kabiny, jak i pozostałe urządzenia Kolejki linowej są codziennie poddawane starannej i skutecznej dezynfekcji w celu zapewnienia optymalnej higieny.

 • Wietrzenie kabinyWymieniliśmy okna w kabinach, aby mogły pozostawać częściowo otwarte w trakcie każdego przejazdu, przez co zwiększamy stałą cyrkulację powietrza.

 • Przeszkolony personel, wyposażony środki ochrony osobistejNasi pracownicy odbyli szkolenia z zakresu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Ponadto, nasz personel jest wyposażony w niezbędne środki ochronne.

 • Cyfryzacja audioprzewodnika, broszur i innych nośników fizycznychStawiamy na cyfryzację, zmniejszając zużycie drukowanych ulotek, które będą wręczane tylko indywidualnie. Klienci mają do dyspozycji cyfrowe wersje broszur oraz audioprzewodniki.

Powyższe środki sanitarne będą podlegać zmianom w celu dostosowania do bieżących potrzeb, zawsze zgodnie z zaleceniami odpowiednich władz.

Twoje bezpieczeństwo jest naszym głównym celem, abyś mógł nacieszyć się swoją wizytą na Teide. Zespół Volcano Teide szczególnie zaleca:

 • Często myć ręce i unikać dotykania twarzy.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 • Nosić maseczkę w miejscach publicznych zgodnie z zasadami jej prawidłowego stosowania.
 • Unikać dotykania powierzchni podatnych na skażenie.
 • Jeśli masz objawy, nie narażaj zdrowia swojej rodziny ani innych osób. Zostań w domu.
 • W przypadku złego samopoczucia podczas podróży należy koniecznie skontaktować się z władzami sanitarnymi w miejscu docelowym.
 • Wszelki materiał należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu śmietników. Znajdujemy się na terenie parku narodowego, którego delikatny ekosystem powinniśmy chronić.