Środki zapobiegawczeprzeciwko COVID-19

Bezpieczeństwo klientów i pracowników Volcano Teide jest naszym priorytetem, dlatego przyjęliśmy szereg środków, aby zapewnić, że wizyta będzie bezpieczna i satysfakcjonująca.

Środki zapobiegawcze Volcano Teide przeciwko COVID-19

Zawarte na niniejszej stronie środki zapobiegawcze przeciwko chorobie COVID-19 są obowiązkowe i należy je stosować, aby zagwarantować bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Nieprzestrzeganie tych środków, a także wykazywanie objawów związanych z zarażeniem koronawirusem powodującym COVID-19 stanowią podstawę do odmowy przeprowadzenia atrakcji przez nasz personel. W takiej sytuacji kwota rezerwacji zostanie zwrócona.

 • Obowiązkowa maseczkaNależy obowiązkowo nosić maseczkę zarówno w trakcie atrakcji, jak i w przestrzeniach wspólnych.

 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed dostępem do kabiny i obiektówZapewniamy wodno-alkoholowy żel do dezynfekcji rąk. Pojemniki z żelem są umiejscowione w różnych miejscach na terenie naszych obiektów, aby zapewnić prawidłową higienę rąk.

 • Minimalna bezpieczna odległośćW przestrzeniach wspólnych minimalna bezpieczna odległość między osobami − w kolejkach wynosząca 1.5 metry − jest wyznaczona za pomocą systemów sygnalizacyjnych pod stopami.

 • Pomiar temperatury przed dostępem do kabinyPrzed rozpoczęciem atrakcji wykonujemy pomiar temperatury ciała. W przypadku, gdy pomiar przekroczy zalecany limit, nasi pracownicy odmówią dostępu na pokład i przystąpimy do zwrotu kwoty rezerwacji.

 • Wycieraczki do dezynfekcji obuwiaNależy obowiązkowo korzystać z wycieraczek nasączonych roztworem dezynfekującym, rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie obiektów.

 • Ograniczenie liczby osób dla każdej strefy na terenie obiektówZgodnie z obowiązującymi przepisami ustalona została maksymalna liczba osób mogących przebywać w każdym z obszarów na terenie naszych obiektów.

 • Ograniczona liczba osób w kabinieZgodnie z obowiązującymi przepisami liczba osób w kabinie została ograniczona.

 • Cykliczna dezynfekcja w ciągu dniaZarówno kabiny, jak i pozostałe urządzenia Kolejki linowej są codziennie poddawane starannej i skutecznej dezynfekcji w celu zapewnienia optymalnej higieny.

 • Wietrzenie kabinyWymieniliśmy okna w kabinach, aby mogły pozostawać częściowo otwarte w trakcie każdego przejazdu, przez co zwiększamy stałą cyrkulację powietrza.

 • Przeszkolony personel, wyposażony środki ochrony osobistejNasi pracownicy odbyli szkolenia z zakresu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Ponadto, nasz personel jest wyposażony w niezbędne środki ochronne.

 • Cyfryzacja audioprzewodnika, broszur i innych nośników fizycznychStawiamy na cyfryzację, zmniejszając zużycie drukowanych ulotek, które będą wręczane tylko indywidualnie. Klienci mają do dyspozycji cyfrowe wersje broszur oraz audioprzewodniki.

Powyższe środki sanitarne będą podlegać zmianom w celu dostosowania do bieżących potrzeb, zawsze zgodnie z zaleceniami odpowiednich władz.

Twoje bezpieczeństwo jest naszym głównym celem, abyś mógł nacieszyć się swoją wizytą na Teide. Zespół Volcano Teide szczególnie zaleca:

 • Często myć ręce i unikać dotykania twarzy.
 • Zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 • Nosić maseczkę w miejscach publicznych zgodnie z zasadami jej prawidłowego stosowania.
 • Unikać dotykania powierzchni podatnych na skażenie.
 • Jeśli masz objawy, nie narażaj zdrowia swojej rodziny ani innych osób. Zostań w domu.
 • W przypadku złego samopoczucia podczas podróży należy koniecznie skontaktować się z władzami sanitarnymi w miejscu docelowym.
 • Wszelki materiał należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu śmietników. Znajdujemy się na terenie parku narodowego, którego delikatny ekosystem powinniśmy chronić.