New call-to-action

Audiogids begeleide tour en tentoonstelling Teide Legend
 

Een geologisch park

De natuurlijke grenzen van het Nationale Park de Teide worden gevormd door een grote en spectaculaire, ellipsvormige caldera van 16 x 11 km waarin zich de stratovulkaan Teide-Pico Viejo heeft gevormd.

De naam Las Cañadas (de driften) verwijst naar de vlaktes aan de voet van de wand van de caldera waarlangs vroeger het vee werd gedreven. De Llano de Ucanca is de grootste “cañada”. Het water dat via de wanden naar beneden stroomde, kon niet weg. Het bleef in de kom staan waar het al het meegesleepte materiaal afzette. Hierdoor ontstonden er vlaktes.

Er bestaat onenigheid over de oorsprong van de caldera van Las Cañadas. Er worden twee hypotheses gehanteerd. Volgens de meest verdedigde hypothese zijn de caldera en de noordelijk gelegen vallei van Icod het resultaat van erosie. De andere theorie maakt gewag van een grote verzakking ten gevolge van een uitbarsting van een magmakamer.

Recent onderzoek van de onderzeese resten en van de gegevens uit de studies van de artificiële galerijen, geeft meer geloofwaardigheid aan de eerste verklaring en toont aan dat de kom van Las Cañadas en de Vallei van Icod 198 000 jaar geleden gevormd werden door een afglijding in noordelijke richting. We gaan ervan uit dat de ontstaansgeschiedenis van de Teide 175 000 jaar oud is. De lavastromen vulden de oorspronkelijke kom op waardoor vandaag enkel nog de wanden zichtbaar zijn.